Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ КАРБОНУ ТА ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ КАТІОНАМИ Ag+ і Cu2+ У ЦЕОЛІТАХ М, Х та Y

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ КАРБОНУ ТА ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ КАТІОНАМИ Ag+ і Cu2+ У ЦЕОЛІТАХ М, Х та Y

Назва:
ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ КАРБОНУ ТА ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ КАТІОНАМИ Ag+ і Cu2+ У ЦЕОЛІТАХ М, Х та Y
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,81 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Жибак
Ірина Миколаївна
УДК 543.544 + 549.67
ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ
ОКСИДІВ КАРБОНУ ТА ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ КАТІОНАМИ
Ag+ і Cu2+ У ЦЕОЛІТАХ М, Х та Y
02.00.04 – фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського медичного університету імені Данила Галицького.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Банах Онуфрій Степанович,
Львівський державний медичний університет
імені Данила Галицького,
професор кафедри загальної, біонеорганічної
та фізколоїдної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Ван-Чин-Сян Юрій Якович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії
доктор хімічних наук, професор
Патриляк Казимир Іванович,
Інститут біоорганічної хімії
та нафтохімії НАНУ, м. Київ,
завідувач відділу каталітичного синтезу
Провідна установа: Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАНУ, м. Київ
Захист відбудеться 25 вересня 2003 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Кирила та Мефодія, 6; хімічний факультет, ауд. №2.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 20 серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _____________________ Яремко З. М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. За час, що минув після Чорнобильської катастрофи, забруднення атмосферного повітря у великих містах України досягло критичного рівня і перевищує гранично допустимий у 5-20 разів. Лише у Львівській області річний викид газоподібних речовин (оксидів Карбону, Нітрогену, фотооксидантів тощо) промисловими підприємствами становив біля 300 тисяч тонн за 1998 рік.
Постійна присутність у повітрі мікроконцентрацій оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру, а також вуглеводневих газів і парів вимагає пошуку ефективних сорбентів і методів для їх вилучення, концентрування і кількісного аналізу. Успішне розв’язання цієї проблеми можливе при поєднанні газової хроматографії як одного зі сучасних методів аналізу з адсорбційними властивостями цеолітів – кристалічних пористих алюмосилікатів. Промисловістю налагоджений випуск ґранульованих синтетичних цеолітів типів X, Y і М зі зв’язувальними додатками, але систематичні газохроматографічні дослідження їхніх Ag- і Cu-похідних із низьким ступенем йонообміну (до 10%) не проводились. А саме такі модифікації мають високу селективність у вилученні мікроконцентрацій основних забрудників із навколишнього повітря без охолодження адсорбенту.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основі дисертації закладені деякі результати науково-дослідних робіт, які виконувались з участю автора у Львівському медичному університеті на протязі 1981 – 2001 рр. (державна реєстрація №81022871, “Розробка методик концентрування шкідливих мікродомішок на твердих адсорбентах при кімнатній температурі з подальшим хроматографічним визначенням”). Робота виконана відповідно до програми “Вивчення впливу модифікування та йонного обміну на фізико-хімічні властивості цеолітів” за координаційним планом науково-дослідних робіт, затвердженим наказом міністра ВССО СРСР від 8.04.85 №258.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було обґрунтувати вибір зразків катіонних модифікацій формованих цеолітів зі зв’язувальною глиною, придатних для адсорбційного вилучення, концентрування та газохроматографічного аналізу мікроконцентрацій газів-забруд-ників повітря. Для досягнення мети потрібно було виконати такі завдання:
- на основі формованих цеолітів типів X, Y і M (зі зв’язувальною глиною) виготовити модифікації з невеликим ступенем заміщення йонів Na+ на Ag+ і Cu2+ (до 10%);
- методом газової хроматографії виявити вплив температури, природи і ступеня обміну катіонів, а також води на характер розділення і величини хроматографічного затримування компонентів різної природи із модельних сумішей газів;
- за отриманими даними розрахувати величини основних термодинамічних функцій (тепло-ти адсорбції, зміни потенціалів Ґіббса та ентропії), які описують перехід газів на адсорбент;
- методом ІЧ-спектроскопії, рентґеноструктурного і термогравіметричного аналізу здійснити контроль стабільності структури зразків цеолітів до і після хроматографічних досліджень;
- порівняти окремі результати досліджень, проведених на модифікованих цеолітах типу Y зі зв’язувальною глиною та без неї;
- на основі одержаних результатів рекомендувати оптимальні модифікації цеолітів та умови для вилучення з повітря, адсорбційного концентрування, термічної десорбції та хроматогра-фічного аналізу деяких компонентів – забрудників навколишньої атмосфери.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ КАРБОНУ ТА ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ КАТІОНАМИ Ag+ і Cu2+ У ЦЕОЛІТАХ М, Х та Y

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок