Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Назва:
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,76 KB
Завантажень:
343
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Юрченко Тетяна Володимирівна
УДК 631.95:631.8//2:631.453
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ
ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
КИЇВ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті агроекології УААН
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор
Бердніков Олександр Михайлович, Чернігівський інститут агропромислового виробництва УААН, завідувач лабораторії агрохімії
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Бублик Людмила Іванівна, Інститут захисту рослин УААН, завідувач лабораторії аналітичної хімії пестицидів
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Тараріко Юрій Олександрович, Інститут
гідротехнології та меліорації УААН,
завідувач відділення агроресурсів
Провідна установа - Інститут землеробства УААН, лабораторія агрогрунтознавства, смт. Чабани
Захист відбудеться “23” червня 2006 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.02 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус № 3 кімн. 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальних корпус № 4, кімн. 41
Автореферат розісланий “20” травня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Мороз М.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Застосування мінеральних добрив особливо фосфорних може сприяти накопиченню важких металів (ВМ) в продовольчих культурах, кормах та воді.
Вивчення потенційної та реальної загрози забруднення навколишнього середовища шкідливими для людини та біоти полютантами (важкими металами) при застосуванні засобів хімізації сільського господарства є актуальним і важливим. Особливої уваги потребує вивчення наслідків застосування фосфорних добрив на “слаботолерантних” дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України.
Застосування фосфорних добрив у вітчизняних наукових працях розглядають як джерело надходження важких металів у агроценози.
Актуальність роботи полягає у вивченні впливу традиційних та нових видів фосфорних добрив вітчизняного виробництва, на поведінку ВМ у ґрунті, а саме на іммобілізаційно-мобілізаційні процеси; їх транслокацію в системі “добриво-ґрунт-рослина” та на швидкість детоксикації пестициду (Раундапу) в рослинах озимої пшениці. Результати цих досліджень є передумовою екотоксикологічного обґрунтування застосування фосфорних добрив на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи входить до тематичного плану Інституту агроекології та біотехнології УААН і виконується в розділі науково-технічної програми УААН “Теоретично обґрунтувати і розробити заходи щодо екологічно безпечного використання природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів з метою забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва і покращення якості і умов життя людини” (№ ДР 0101U003298) за завданням “Обґрунтувати і розробити напрямки раціонального природо-ко-рис-тування на засадах оптимізації сільськогосподарських ландшафтів, охорони ґрунтів і водних ресурсів, діалогізації агротехнологій та екологічно безпечного використання засобів хімізації” (№ ДР 0101U003294).
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень полягала у екотоксикологічній оцінці потенційного та фактичного ризику застосування агрофоски в умовах Полісся України та вивченні впливу фосфорних добрив на поведінку важких металів у дерново-середньопідзолистому ґрунті. Для реалізації мети вирішувалися такі завдання:
- визначити вміст важких металів (цинк, нікель, кобальт, свинець, кадмій, мідь) у фосфатному і глауконітовому концентратах – сировині для виготовлення нового фосфорного добрива агрофоски (РАФК) та в самому добриві, а також в ґрунті, лізиметричних водах, сільськогосподарських культурах при застосуванні агрофоски;
- вивчити вплив фосфорних добрив на поведінку потенційно рухомих сполук важких металів в дерново-середньопідзолистому ґрунті;
- дослідити вертикальну міграцію важких металів за ґрунтовим профілем при застосуванні добрив;
- вивчити транслокацію цинку, нікелю, кобальту, свинцю, кадмію, міді в системі “ґрунт-сільськогосподарська рослина” при застосуванні добрив;
- вивчити вплив фосфорних добрив на швидкість детоксикації десиканта гліфосату на зернових культурах та якість продукції рослинництва;
- визначити біологічну та економічну ефективності застосування агрофоски при вирощуванні зернових культур.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок