Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,60 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
МЕЛУШОВА ІРИНА ЮРІЇВНА
УДК 658.14/17:658.87
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Спеціальність 08.07.05 економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор
Власова Наталія Олексіївна,
Харківський державний університет харчування та
торгівлі, завідувач кафедри економіки підприємств
харчування та торгівлі
 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Фролова Лариса Володимирівна,
Донецький державний університет економіки та торгівлі
ім. М. Туган-Барановського,
професор кафедри економіки підприємства;
кандидат економічних наук, доцент
Огуй Наталія Іванівна,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
доцент кафедри економіки підприємства
Провідна установа - Київський національний торговельно-економічний
університет, кафедра економіки підприємництва,
Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться “24” січня 2007 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ауд. 45
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333
Автореферат розісланий “ 21 ” грудня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі економічного розвитку України в умовах реальної самостійності суб'єктів господарювання все більшого значення набуває реалізація принципів самоокупності та самофінансування. Основним фактором їхньої реалізації є формування достатнього розміру фінансових результатів, які одночасно завершують цикл діяльності підприємства та виступають необхідною умовою наступного циклу. Провідна роль фінансових результатів полягає в тому, що вони забезпечують зміцнення бюджету держави, сприяють інвестиційній привабливості, діловій активності підприємств у виробничій і фінансовій сферах.
Різні аспекти управління фінансовими результатами досліджували такі зарубіжні вчені - економісти: Долан Е. Дж., Ліндсей Д., Бернстайн Л.А., Байє М.Р., Йєннер Т., Піндайк Р., Рубінфельд Д., Мейєр, Маршал В., Друкер П., Мілгром П., Робертс Дж., Брігхем Є., Коласс Б. та ін. Проблеми формування та розподілу прибутку як кінцевого фінансового результату розглядалися в працях Бочарова В.В., Гінзбурга А.І., Павленка Р.В., Гальперіна В.М., Ігнат’єва С.М., Моргунова В.І., Крейніної М.М., Шеремета А.Д., Сайфуліна Р.С. та ін. Безпосередньо в торгівлі дослідженням з даних напрямків присвячені праці Берма- на Б., Еванса Дж., Бланка І.О., Мазаракі А.А., Ушакової Н.М., Лігоненко Л.О., Садекова А.А., Фролової Л.В. та ін.
Вивчення опублікованих праць та практика господарської діяльності свідчать про відсутність достатнього висвітлення принципово важливих питань, пов'язаних з формуванням фінансових результатів як самостійного об'єкту управління. Дотепер залишаються недостатньо розробленими теоретичні положення про економічне тлумачення фінансових результатів, їхнє місце в управлінні операційною й фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств. Вимагають удосконалення методи формування необхідного їх розміру, що забезпечує досягнення поточних цілей розвитку підприємств.
Актуальність проблем підвищення ефективності формування фінансових результатів, недостатність їх теоретичного розгляду та практичного застосування на підприємствах торгівлі зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та напрямки дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов'язаний із загальною тематикою наукових досліджень кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі, де виконано дисертацію, а саме, з держбюджетними комплексними науково-дослідними темами: № 14-01-03Б “Фінансова стійкість підприємств торгівлі” (особистий внесок здобувача полягає у систематизації груп факторів, що впливають на фінансові результати); № 14-01-04Б, державний реєстраційний № 0104U002587 “Пріоритетні напрямки розвитку внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах ринкової трансформації галузі” (особистий внесок полягає в дослідженні тенденцій розвитку основних результативних показників господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі); № 10-04-06Б, державний реєстраційний № 0104U002581 “Антикризове управління підприємством роздрібної торгівлі” (особистий внесок - обґрунтування системи показників для оцінки ефективності формування фінансових результатів та їх апробація).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок