Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ (на матеріалі ергонімів і прагмонімів)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ (на матеріалі ергонімів і прагмонімів)

Назва:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ (на матеріалі ергонімів і прагмонімів)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,35 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.Н.КАРАЗІНА
ШЕСТАКОВА Світлана Олександрівна
УДК 81' 373.2 = 161.2
 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ
У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ
(на матеріалі ергонімів і прагмонімів)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Калашник Володимир Семенович,
Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна,
завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Горпинич Володимир Олександрович, Дніпропетровський національний університет,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, професор
Ярещенко Артур Петрович,
Харківський інститут управління,
завідувач сектора україністики
Провідна установа – Інститут української мови Національної академії наук, відділ термінології та ономастики, м. Київ.
Захист відбудеться “ 9 ” квітня 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. ІІ-37.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розіслано “7 ” березня 2002 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І.Гноєва
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. До явищ, які характеризують українську мову на сучасному етапі розвитку і вимагають поглибленого всебічного вивчення, належать лексико-семантичні інновації (ЛСІ) в системі номінації власних назв (ВН). Лексико-семантичний спосіб словотвору (ЛССС), результатом активізації якого є ЛСІ, постійно перебуває в полі зору мовознавців. Розгляд ЛССС головним чином у діахронічному аспекті призвів до того, що поза увагою дослідників залишилися такі актуальні класи ВН, як ергоніми і прагмоніми. Через невивченість цього явища існує хибне уявлення про те, що поява ергонімів і прагмонімів – це перенесення готового найменування з одного денотата на інший, яке не має нічого спільного із лексико-семантичним способом словотвору. Тому дослідження ЛССС як одного з важливих способів сучасної номінації має принципове значення для розробки теорії дериватології та номінації.
В українському мовознавстві ЛСІ у сфері ергонімів ще не були об’єктом комплексного дослідження. Нечисленні праці, виконані на іншомовному фактичному матеріалі (А.В.Беспалова, О.Г.Мікіна), зрозуміло, не розкривають специфіки української ергонімної номінації. Єдине в українській лінгвістиці монографічне дослідження фірмонімів як одного з різновидів даного типу номінацій виконано на західноукраїнському матеріалі (О.О.Белей) і тому лише частково перетинається з проблематикою дисертації. Поза увагою вітчизняних учених залишається й системне вивчення прагмонімів. Є лише дослідження окремих аспектів цього класу ВН (В.М.Бєлих, А.В.Беспалова, М.В.Лисаченко) на матеріалі англійської мови.
З огляду на сказане постає низка актуальних завдань: систематизація українських ергонімів і прагмонімів, виявлення особливостей їх творення, аналіз шляхів та способів міжмовного запозичення відповідних назв, визначення парадигми мотиваційних ознак, характеристика номінативної природи кожного з розрядів досліджуваного об’єкта. Розв’язання цих завдань сприятиме з’ясуванню як специфіки ВН та ступеня її вираженості в різних класах імен, так і особливостей переходу апелятивів у ВН і навпаки.
Недостатня увага українських мовознавців до процесів номінації в системі ергонімів і прагмонімів, з одного боку, і постійний розвиток ЛСІ у цих класах ВН, з іншого, зумовлюють актуальність проблеми дисертаційного дослідження та необхідність її наукового вирішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ (на матеріалі ергонімів і прагмонімів)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок