Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами

Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами

Назва:
Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,87 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н.КАРАЗІНА
ВЛАСОВ
Сергій Віталійович
УДК 547.587.51:54.057:547.732
Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів
з азольними та азиновими фрагментами
02.00.03 — органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному фармацевтичному університеті Міністерства охорони здоров’я України
Науковий керівник | Член-кор. НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор
ЧЕРНИХ Валентин Петрович
Національний фармацевтичний університет,
ректор, завідувач кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти | Доктор хімічних наук, професор
ДЕСЕНКО Сергій Михайлович
НТК „Інститут монокристалів” НАН України,
заступник генерального директора з наукової роботи
Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
ЯРЕМЕНКО Федір Георгійович
Інститут проблем ен-до-кринної патології
імені В.Я. Данілев-ського АМН України,
завідуючий лаборато-рією синтезу гормоно-подібних сполук
Провідна установа | Інститут органічної хімії НАН України
відділ хімії біологічно-активних речовин (м. Київ)
Захист відбудеться “30” березня 2007 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м.Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-80.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського Національного університету імені В.Н.Каразіна (61077, м.Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий “22” лютого 2007 р.
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук, доцент Панченко В.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розробка нових підходів до синтезу 3_гете-рилкумари-нових систем на даний час залишається актуальним завданням завдяки широкому засто-суванню цих похідних як лікарських препаратів в медицині, як люмінофорів у тех-ніці та біомаркерів у молекулярній біології. У цьому відношенні безумовно пер-спективними підходами до введення гетеро-циклічного фрагмента у положення 3 кумарину є як використання синтетичних можливостей функціональних груп, так і перегрупування (рециклізації) 2-імі-нокумарин-3-карбоксамідів під дією N,N’-динуклео-філів. Актуальність вивчення рециклізації обумовлена новиз-ною зазначеної реакції та незначною кількістю даних щодо її застосування для синтезу 3-ге-те-рил-кумаринів з фрагментами конденсованих азинів. Важливим у даному випадку також є те, що взаємодія двох фрагментів внаслідок структурної модифікації кумарину іншим гетероциклом може сприяти появі властивостей, важливих для практичного використання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету з проблеми МОЗ України “Хімічний синтез і аналіз біологічно активних речо-вин, створення лікарських засобів синтетичного походження” (№ державної реєстрації 0103U000475).
Мета дослідження. Полягає у розробці методів синтезу 3-гете-рилкума-ринів з азольними та азиновим фрагментами на основі рециклізації 2-імі-но-кумарин-3-карбоксамідів та реакцій із використанням 3-(-бромацет-ил)кума-ринів.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі:
1. Вивчити можливості використання реакції рециклізації 2-іміноку-ма-рин-3-карбоксамідів для синтезу 3-гетерилкумаринів із фрагментами ті-є-но[2,3-d]пі-римідин-4-ону, ті-є-но[2,3-d]пі-римідин-4-тіону та 3Н-хі-на-золін-4-тіону.
2. Дослідити взаємодію 3-(4-хлор-5,6,7,8-тетрагідробен-зо[4,5]тіє-но[2,3-d]пі-римі-дин-2-іл)ку-ма-ринів з N- та S-нуклеофілами.
3. Здійснити синтез 3-гетерилкумаринів з 2H,6H-піримідо[2,1-b][1,3,4]тіа-ді-азин-6-он-овим та імідазо[2,1-b]бензотіазольним фрагментами на основі
3-(-бром-ацетил)кумаринів.
4. Розробити методику одержання комбінаторної бібліотеки амідів
3-[4-(ку-ма-рин-3-іл)-1,3-тіазол-2-іл-кар-бамо-їл]пропанової кислоти, в умовах паралельного рідиннофазного синтезу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок