Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,75 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ДЯЧИШИН ВІРА ІВАНІВНА

УДК 614.274:616.1
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 
25.00.05 – галузеве управління
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук
з державного управління
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному медичному університеті
ім. Данила Галицького (кафедра управління охороною здоров’я).
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор СОЛОНЕНКО Іван Миколайович, Українська Академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри управління охороною здоров’я.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор УВАРЕНКО Анатолій Родіонович,
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної
роботи МОЗ України, директор;
доктор медичних наук, професор КАРТИШ Анатолій Петрович,
Міністерство охорони здоров’я України, заступник міністра.
Провідна установа: Національний медичний університет ім. академіка О. О. Богомольця МОЗ
України, кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я, м. Київ.
Захист відбудеться “27” грудня 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Українській Академії державного управління при Президентові України за адресою :
03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, аудиторія 201.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української Академії державного управління при Президентові України за адресою:
03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20.
Автореферат розісланий “ 23 ”листопада 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.А.Шахов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вступ. Розвиток незалежної демократичної України тісно пов’язаний з ре-фор-муванням системи охорони здоров’я. Перебудова галузі вимагає нової науково обгрунтованої системи державного управління всіма складовими її потенціалу, серед яких особливе місце належить медикаментозному забезпеченню населення та галузевих медичних закладів як надзвичайно складному, значному за обсягом та нау-коємному процесі сучасного етапу реформування охорони здоров’я.
Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення, опрацювання методології системи державного управління різними формами власності виро-б-ни-цтва, тобто трансформації народногосподарського комплексу країни в рин-ко-ві засади управління, цілком і повністю стосується перебудови системи охо-ро-ни здоров’я як специфічної галузі з її підсистемою медикаментозного забезпечення.
Значення цієї проблеми зростає в умовах дефіциту бюджетних асигнувань на охорону здоров’я, не-виз-на-че-но-го механізму позабюджетних джерел фінансування, недостатньої законодавчо-правової бази, процесу виробництва та реалізації вітчизняних лікарських засобів. Ап-ріорі такий стан речей негативно позначається на медичному забезпечен-ні населення та загалом на здоров’ї нації.
Методологічний аспект вивчення проблеми лікарського забезпечення галузі, що складає основу розробки та наукового обгрунтування сис-те-ми державного управління даним процесом, полягає в тому, що було б виправданим взяти за модель наукового пошуку медикаментозне забезпечення потреб серцево-суди-нної патології.
Серцево-судинні захворювання сьогодні є важливою соці-альною та медичною проблемою, її невирішеність призводить до висо-кої смертності населення та негативного впливу на здоров’я нації. Тільки тимча-со-ва непрацездатність при хворобах системи кровообігу сьогодні складає більше
8 % від загальної кількості днів на 100 працюючих, а первинна інвалідність вста-новлюється в кожному третьому випадку хвороби.
Особливу занепокоєність серед серцево-судинних хвороб викликає артеріальна гіпертензія, що займає в структурі захворюваності перше рангове місце (39,0 %), а в науково-му світі розцінюється як фактор ризику та пусковий механізм виникнення тяжких ускладнень (інфаркт міокарда, інсульт тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок