Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ ОБЕРТАНЬ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ДІЄЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІДНОВЛЮЮЧИХ І ЗБУРЮЮЧИХ МОМЕНТІВ

ЕВОЛЮЦІЯ ОБЕРТАНЬ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ДІЄЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІДНОВЛЮЮЧИХ І ЗБУРЮЮЧИХ МОМЕНТІВ / сторінка 3

Назва:
ЕВОЛЮЦІЯ ОБЕРТАНЬ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ДІЄЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІДНОВЛЮЮЧИХ І ЗБУРЮЮЧИХ МОМЕНТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,69 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Д. Лещенка (Одеса, 20002004).
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 8 роботах, серед яких 5 статей в збірниках наукових праць, 3 роботи в наукових журналах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 128 сторінках, вона складається з вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаної літератури. Бібліографія містить 84 джерела і розташована на 8 сторінках.
Дисертант висловлює щиру подяку за підтримку, цінні поради і допомогу доктору фізико-математичних наук, головному науковому співробітнику Акуленку Леоніду Денисовичу і науковому керівникові, доктору фізико-математичних наук, професору Лещенку Дмитру Давидовичу.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обгрунтовано актуальність досліджень, сформульовано мету та задачі дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення результатів.
У першому розділі дано огляд літератури по темі дисертації, охарактеризовано стан проблеми, відмічено основні напрямки досліджень.
В другому розділі досліджуються збурені рухи твердого тіла, близькі до регулярної прецесії у випадку Лагранжа, під дією постійного відновлюючого моменту та збурюючого моменту, який повільно змінюється з часом. Рівняння руху мають вигляд:
(1)
(2)
Тут p, q, r проекції вектора кутової швидкості на головні вісі тіла, які проходять через точку О; проекції вектора збурюючого моменту на ці ж вісі, вони залежать від повільного часу = t ( << 1 –малий параметр, t – час) і є періодичними функціями кутів Ейлера , , з періодами 2, де кут власного обертання, кут прецесії, кут нутації; A екваторіальний, C осьовий момент інерції тіла відносно точки О. Припускається, що на тіло діє відновлюючий момент, максимальна величина якого дорівнює k. Дослідження проводяться при різних наборах і припущеннях відносно порядку мализни та величин збурюючих моментів.
В підрозділі 2.1 розглянуто збурені рухи Лагранжа при наступних вихідних припущеннях:
. (3)
Ці припущення означають, що кутова швидкість достатньо велика, її напрямок близький до осі динамічної симетрії тіла, дві проекції вектора збурюючого моменту на головні вісі інерції тіла малі порівняно з відновлюючим моментом, а третя одного з ним порядку. Відповідна стандартна система є двочастотною, причому відношення частот стале. В цьому випадку усереднення нелінійної системи еквівалентно усередненню квазілінійної системи з постійними частотами. Здобута усереднена система рівнянь в першому наближенні для нерезонансного та резонансного випадків. В якості приклада запропонованої методики досліджується рух Лагранжа з врахуванням моментів, які діють на тверде тіло з боку зовнішнього середовища.
В підрозділі 2.2 вивчаються збурені рухи вовчка Лагранжа. Припускається, що збурюючі моменти одного порядку мализни з відновлюючим моментом:
. (4)
Вводиться малий параметр, застосовується метод усереднення. Розв’язок першого наближення дає тривіальний результат, він потім уточнюється шляхом розрахунку другого наближення. Розглянуто конкретні моделі збурень.
У третьому розділі досліджуються збурені рухи динамічно симетричного твердого тіла навколо нерухомої точки О під дією відновлюючого моменту, залежного від кута нутації , і збурюючого моменту, який повільно змінюється з часом. В підрозділі 3.1 розглянуто вказані збурені рухи з припущенням, що кутова швидкість достатньо велика, а відновлюючий і збурюючий моменти малі з означеною ієрархією мализни компонентів (3). Відзначимо, що відношення частот виявляється сталим, що дозволяє обгрунтувати застосування методу усереднення для нерезонансного та резонансного випадків. Проведено усереднення та зінтегровані усереднені рівняння для повільних змінних, які характеризують еволюцію обертань твердого тіла для збурюючого моменту сил симетричної лінійної дисипації з боку зовнішнього середовища та малих керуючих моментів.
Підрозділ 3.2 присвячено дослідженню руху вовчка Лагранжа у випадку, коли проекції вектора збурюючого моменту на головні вісі інерції тіла одного порядку мализни з відновлюючим моментом (4).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ ОБЕРТАНЬ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ДІЄЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІДНОВЛЮЮЧИХ І ЗБУРЮЮЧИХ МОМЕНТІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок