Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ / сторінка 12

Назва:
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,80 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
1. Савчук Н. Проблема теодицеї в релігійно-філософських концепціях // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Збірник наукових праць / Відп. ред. М.М.Бровко, О.Г.Шутов. Ї 2004. Ї Випуск 13. Ї К.: Віпол. – С. 136 - 143.
2. Савчук Н. Поліваріантність проблеми есхатології в російській історіософії ХІХ- початку ХХ // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №4. – С. 112 - 117.
3. Савчук Н. Методологічний плюралізм як основа становлення сучасної моделі освіти. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Збірник наукових праць / Відп. ред.: М.М.Бровко, О.Г.Шутов. Ї Випуск 15. Ї 2005. Ї К.: Віпол.– С. 293 - 300.
АНОТАЦІЯ
Савчук Н.С. Трансформації есхатологічного пізнавального підходу в освітньо-культурній сфері . Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із спеціальності 09.00.10.- філософія освіти. Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2006.
У дисертації актуалізовано проблему есхатології в контексті нових дискурсивних соціокультурних умов та виявлено її культуротворчий потенціал. Здійснено теоретичне узагальнення філософських розвідок та запропоновано нові підходи до вирішення проблеми побудови нових життєвих смислів особистості. Доведено, що разом із змінами умов соціокультурного життя, формуванням нових загальнолюдських перспектив, втрачається залежність сенсу освіти від попередніх детермінант світоглядної орієнтації і виникає потреба у перспективному моделюванні освіти, засадовим принципом якої є творення необхідних умов для саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації особистості.
Здобуті результати суттєво змінюють уявлення, що склалися у філософсько-освітянській думці про можливості освітньо-культурної сфери в трансформації есхатологічного пізнавального підходу, і можуть розглядатися як один із варіантів перегляду її соціально-філософських засад та когнітивно-аксіологічних можливостей.
Ключові слова: есхатологічний пізнавальний підхід, освітньо-культурна сфера, методологічний плюралізм, ментальність, особистість, самоактуалізація, діалогічна взаємодія .
 
АННОТАЦИЯ
Савчук Н.С. Трансформации эсхатологического познавательного подхода в образовательно-культурной сфере. Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.10 – философия образования. Институт высшего образования АПН Украины, Киев, 2006.
Диссертационное исследование посвящено созданию философской концепции понимания когнитивно-аксиологического потенциала образовательно - культурной сферы в трансформациях эсхатологического познавательного подхода и формировании условий для самоактуализации и самореализации личности. На основании теоретического анализа проблемы эсхатологии, в контексте нових дискурсивних социокультурных условий виявлены составные формирования апокалиптического сознания, среди которых выделены: историко-политические, психологические, антропокультурные и мировоззренческие. Также сформулировано понятие эсхатологического познавательного подхода, что означает личностные критически-рефлексивные представления о прошлом, настоящем и будущем, в которых зафиксирован личный практический опыт, коллективное общественное мнение, стереотипы поведения, народная мудрость и здравый смысл. Подчеркивается, что эсхатология, оставаясь прерогативой личного выбора, может способствовать раскрытию творческого потенциала, а также свободному духовному самоопределению личности. Следовательно, задача философии состоит в возвращении человеку утраченной духовности, восстановлении творческого энтузиазма, обеспечении условий для становления нового мировоззрения, свободного от негативних наслоений.
В диссертации обосновывается вывод о том, что конфликт личности в контексте глобальных проблем и противоречий современности обостряет ее экзистенциональный кризис и акцентирует потребность поисков нових жизненных смыслов. Эти обстоятельства фокусируют внимание на существующих в украинском обществе глубинных психосоциальных конструктах информационно-энергетической природы – архетипах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок