Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ / сторінка 2

Назва:
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,80 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Першу групу складають різноманітні інтерпретації проблеми есхатології та утопії як її модифікації. В працях С.Аверінцева, Г.Альтицера, К.Барта, М.Бердяєва, С.Булгакова, Р.Бультмана, А.Гарнака, М.Дебольського, Ж.Дельоза, Ж.Дерріда, С.Кєрк’єгора, Р.Дж.Коллінгвуда, М.Костомарова, Й.Б.Меца, В.Мільдона, В.Поссенті, Г.Сковороди, В.Соловйова, Ф.Шлейєрмахера, Г.Флоровського, А.Ченишева, К.Г.Юнга есхатологія репрезентована не тільки як передбачення вселенських катастроф майбутнього, не тільки як вчення про останні часи, про крах і кінець світу, а як проблема, для якої характерне переконання в можливості подолання протиріч історії та поверненні людині втраченої духовності, відновленні творчого ентузіазму, забезпеченні умов для становлення нового світогляду, вільного від негативних нашарувань. В дослідженнях Е. Баталова, А. Володіна, К. Манхейма, Ч. Уомі, Ф. Хайєка, В.Чалікової, Є.Шацькі, В.Швирьова, П.Штомпки та інших утопія розглядається як істотний елемент культури соціуму, який не тільки створює певний суспільний устрій, а і соціально-культурне середовище, котре оточує людину.
До другої групи праць віднесемо широкий спектр джерел вітчизняної та зарубіжної літератури в царині філософії освіти, які особливу увагу акцентують на визначенні ролі освіти у суспільстві та необхідності її кардинального оновлення для подолання однобічності, фрагментарності, утилітарності. Серед філософів та педагогів, які зробили вагомий внесок у розробку нових проектів освітніх систем і педагогічної думки Ї В.Андрущенко, В.Аршинов, В.Бех, В.Біблер, О.Больнов, В.Брезінка, М.Бубер Б.Гершунський , Л.Горбунова, К.Гоулд, І.Зязюн, В.Кізіма, Н.Кочубей, В.Кремень, С.Клепко, М.Култаєва, В.Кушерець, В.Лутай, М.Михальченко, В.Пазенок, І.Предборська, І.Радіонова, М.Романенко, С.Шевєльова, В.Шевченко, І.Шефлер, В.Ярошовець та інші.
Третя група репрезентована ґрунтовними дослідженнями І.Бичка, В.Василькової, В.Вернадського, М.Гайдеггера, Г.Горак, О.Донченко, В.Липинського, С.Кримського, І.Мірчука, Ю.Романенка, Л.Сохань, С.Франка, С.Франкла, З.Фрейда, К.Г.Юнга в галузі аналізу проблем людської екзистенції та символічного світу особистості.
До четвертої групи належать роботи, які, набуваючи дедалі ширшого визнання, розглядають культуру у безпосередньому зв’язку із духовним розвитком людини. Серед них твори представників провідних філософських напрямків ХХ століття: М. Бахтіна, Ж. Бодрійяра, Г. Гадамера, Е. Кассірера, К. Манхейма, М. Мід, Х.Ортеги-і-Гассета, П.Сорокіна, О.Шпенглера; дослідження сучасних вітчизняних вчених: С.Бистрицького, Е.Ляховича, І.Надольного, В.Шинкарука, а також роботи С.Гессена, О.Долженко, В.Лекторського, П.Наторпа, Б.Парахонського, Ю.Петрова, В.Сичьова, Н.Шубелки, котрі наголошують на необхідності взаємодії освіти та культури.
Аналіз означених джерел дозволив виявити основні підходи до проблеми есхатології та її культуротворчий потенціал. Але наявна в сучасній філософській думці традиція актуалізує увагу на різноманітних трактуваннях, насамперед християнської есхатологічної перспективи. Між тим, за нових екзистенційних умов проблема кінця світу набула особливої актуальності, зумовивши інтерес вітчизняних філософів, соціологів, науковців. З-поміж інших варто виокремити дослідження О.Барабаша, Т.Горбаченко, В.Горського, С.Кримського, М.Поповича, В.Табачковського, які заторкують лише проблеми історіософської есхатології. Однак, інші прояви та можливості есхатології як специфічної форми сприйняття світу поки що не знайшли відображення в сучасних вітчизняних розвідках. Отже, заявлена проблематика залишається практично відкритою та неартикульованою. У зв’язку з цим звернення до питання переосмислення потенцій освітньо-культурної сфери у формуванні інноваційної особистості, котра здатна долати протиріччя сучасності, набувають особливого дослідницького інтересу. Вище окреслені міркування дозволили по-новому осягнути доцільність формування сучасної моделі розвитку освіти та культури як ключових соціальних механізмів трансформації есхатологічних настроїв.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок