Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ / сторінка 3

Назва:
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,80 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Зв’язок дослідження з планами діяльності Інституту вищої освіти АПН України виявляється в реалізації методологічних положень розвитку філософії сучасної освіти і узгоджується з темою наукового творчого завдання відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти АПН України “Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття” (державний реєстраційний номер 0103U000960, № 44 від 06.03. 2003 р.).
Робота виконувалась в межах Положення про науково-дослідницький Центр АПН України “Людина в контексті трансформації освітніх стратегій” при Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті (наказ ректора ХГПІ від 26.11.2002 р. та наказ директора Інституту вищої освіти АПН України від 27.11.2002р.).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення когнітивно-аксіологічного потенціалу освітньо-культурної сфери в трансформації есхатологічного пізнавального підходу на основі аналізу її соціально-філософських засад та стану. Досягнення означеної мети зумовило постановку і виконання наступних завдань:
- визначити сутність поняття есхатологічного пізнавального підходу, його філософсько-історичних проявів та модифікацій;
- здійснити аналіз соціальних факторів екзистенційної кризи особистості;
- виявити доцільність побудови нових життєвих смислів особистості, визначивши соціетальні структури, котрі формують есхатологічне світосприйняття;
- показати можливості освітньої сфери у перетворенні внутрішнього стану індивіду та становленні посибілістського мислення;
- з’ясувати методологічні основи переорієнтації сучасної освіти як найважливішої соціокультурної детермінанти формування особистості, здатної знаходити відповіді на “виклики” ХХІ століття.
- визначити релевантність культури та нових освітньо-культурних формоутворень в трансформації есхатологічного пізнавального підходу;
Об’єктом дослідження є есхатологічний пізнавальний підхід в контексті нових дискурсивних соціокультурних умов та модернізації освіти України.
Предметом дослідження виступають соціально-філософські засади та когнітивно-аксіологічні можливості освітньо-культурної сфери в трансформації есхатологічного пізнавального підходу.
Методологічна основа дисертації визначена розумінням мети і завдань дослідження та потребує залучення відповідної ідеї інтегративного теоретизування, втіленої у розмаїтті досягнень вітчизняної та зарубіжної філософської та культурної спадщини. З її допомогою різноманітні підходи в дослідженні есхатологічної парадигми розглядаються не як опозиційні, а як такі, що доповнюють один одного та формують дискурсивне мислення. Необхідність дослідження філософських проблем педагогічної освіти в контексті моделювання освітніх стратегій зумовила пріоритетність основного принципу організації соціально-філософського знання – принцип гуманістичної спрямованості. Системно-структурний підхід сприяв аналізу ментальних характеристик особистості у кризовому соціумі. Багатоплановий характер теми дослідження вимагає виокремлення положень не тільки історії філософії та філософії освіти, а й культурології, психології, педагогіки. Використані також методи: порівняльний, аналітичний, діяльнісного підходу до проблем особистості.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні концептуальної моделі філософського розуміння когнітивно-аксіологічного потенціалу освітньо-культурної сфери в трансформації есхатологічного світовідчуття та творенні умов для самоактуалізації і самореалізації особистості. Ця концепція розкривається у таких елементах новизни:
- актуалізовано проблему есхатології та виявлено її культуротворчий потенціал в контексті нових дискурсивних соціокультурних умов і модернізації освіти України;
- визначено поняття есхатологічного пізнавального підходу як сукупності особистісних критично-рефлексивних уявлень про минуле, теперішнє і майбутнє, в яких зафіксований як особистісний практичний досвід так і колективна суспільна думка, а також стереотипи поведінки, забобони, народна мудрість і здоровий глузд;
- виявлено чинники формування сучасної апокаліптичної свідомості, до яких включено: соціально-економічні, історико-політичні, психологічні, антропокультурні, світоглядні;
- показано залежність генези та функціональності утопізму від модернізаційних процесів та особливості його прояву в кризовій ситуації українського соціуму;
- розкрито ті інваріантні структури психоетальної еволюції українського соціуму, котрі є підґрунтям есхатологічного пізнавального підходу і зумовлюють стан непідготовленості патерналістські налаштованої особистості до світоглядної свободи;
- доведено, що разом із змінами умов соціокультурного життя, формуванням нових загальнолюдських перспектив, втрачається залежність сенсу освіти від попередніх детермінант світоглядної орієнтації і виникає потреба у перспективному моделюванні освіти як способу буття людини в універсумі культури;
- встановлено, що методологічною основою удосконалення освітньої системи, від якої залежить формування оптимістичного погляду на майбутнє та гармонійний розвиток особистості, є:
а) вихід за межі знаннєвої парадигми шляхом розширення і модифікації змісту освіти в якісному відношенні;
б) інтеграція в змісті освіти різноманітних теоретичних підходів, які зумовлюють доповнюваність та діалогізацію навчального процесу;
в) становлення інтегрально зрозумілого менталітету, який забезпечує чітку відмінність життєвих смислів на рівні особистості та соціуму;
г) забезпечення умов для творення нового світогляду, вільного від соціокультурних стереотипів мислення та поведінки.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок