Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні

Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні

Назва:
Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,34 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кльоба Лев Гнатович
УДК 336.713:336.717:330.322](477)
Управління банківською інвестиційною
діяльністю в Україні
Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Реверчук Сергій Корнійович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Грушко Віктор Іванович,
Університет економіки та права „КРОК”,
завідувач кафедри фінансів і банківського бізнесу (м. Київ);
кандидат економічних наук, доцент
Хома Ірина Борисівна,
Національний університет «Львівська політехніка»,
доцент кафедри фінансів.
Захист відбудеться „4” липня 2008 р. о 1400год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий „3” червня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник Сторонянська І.З.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В умовах ринкової трансформації економіки в Україні важливого значення набуло вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. Це зумовлено передусім тим, що банківська система, як інституційний акумулятор та розподільник інвестиційних ресурсів, належить до ризикових елементів ринкової економіки. Окрім того, банківське інвестування демонструє свої зростаючі можливості і поступово перетворюється у вагомий чинник формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку української економіки. Усе це надає дослідженню проблем управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні підвищеної актуальності і значущості.
Питанням інвестиційної діяльності банків приділяли велику увагу у своїх працях класики економічної науки: А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, М. І. Туган-Барановський та інші. Різні аспекти банківського інвестування досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені-економісти. Значний внесок у розвиток теорії управління банківською інвестиційною діяльністю зробили О. Вовчак, В. Грушко, М. Денисенко, В. Загорський, Б. Луців, А. Мороз, А. Пересада, С. Реверчук, Л. Примостка, М. Туріанська, І. Хома та інші. Вагомими для вивчення банківського інвестиційного менеджменту є праці Г. Марковіца, Д. Сінкі, У. Шарпа, В. Усоскіна.
У працях вітчизняних та зарубіжних науковців достатньо глибоко досліджено питання управління банківським інвестуванням у цінні папери, формування інвестиційно-кредитного портфеля банків, організації та ефективності довгострокового банківського кредитування, визначено загальні напрямки щодо покращення управління банківською інвестиційною діяльністю в ринкових умовах.
Однак окремі аспекти цієї проблеми ще не з’ясовано. Це стосується передовсім розуміння суті і структури банківських інвестицій, методів, принципів банківського інвестування, систематизації умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні, вивчення механізмів взаємодії банків з іншими учасниками ринку фінансово-інвестиційних послуг.
Окремого опрацювання потребують завдання функціонування фінансового супермаркету як важливого елементу процесу сприяння підприємствам у залученні інвестицій, а також застосування системи збалансованих показників в управлінні інвестиційною безпекою банків.
Усе зазначене вище зумовило вибір теми дисертації, визначило її мету, завдання та структуру.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок