Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Православні монастирські комплекси України / Принципи функціональної і естетичної реабілітації /

Православні монастирські комплекси України / Принципи функціональної і естетичної реабілітації /

Назва:
Православні монастирські комплекси України / Принципи функціональної і естетичної реабілітації /
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,33 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Міністерство культури і мистецтв України
Академія образотворчого мистецтва і архітектури
Мірошник Наталія Сергіївна
УДК 726.71/74
Православні монастирські комплекси України
/ Принципи функціональної і естетичної реабілітації /
18.00.01. - теорія архітектури, реставрація пам'яток ар-хітектури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата архі-тектури
Київ 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана: | в Академії образотворчого мистецтва і архітектури Мі-ністерства культури і мистецтв України.
Науковий керівник: | кандидат архітектури, професор
Прибєга Леонід Володимиро-вич,
проректор з наукової роботи Академії
образотворчого мистецтва і архітектури.
Офіційні опоненти: | доктор мистецтвознавства, професор
Тимофієнко Володимир Іванович,
завідувач сектору Інституту мистец-тво-знавства, фольклористи-ки та етно--логії ім. М.Т. Рильського
Національної академії наук України;
кандидат архітектури Кілессо Сергій Костянтино-вич,
завідувач відділу Науково-дослідного інституту теорії, історії архітектури і містобудування Держбуду України.
Провідна установа: | Київський національний універси-тет будівництва та архітектури Мі-ністерства освіти України.
Захист відбудеться "3" грудня 1999р. о 14-00 годині на засі-данні Спеціалізованої вченої ради К.26.103.01 в Академії образотворчого ми-стецтва і архітектури, 252053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 20.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії образо-твор-чого мистецтва і архітектури.
Автореферат розісланий "2" листопада 1999 року.
Учений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат мистецтвознавства, професор _____________ Белічко Ю.В.


Загальна характеристика роботи.
Архітектура монастирських комплексів як архітектурних ансамблів досить пов-но відбиває творчу своєрідність архітектур-них шкіл, що склались у різних регіонах України, форми взаємозв'язків між народним та професійним зодчеством, прикмети само-бутності української архітектури.
За своєю суттю монастирі - це основна форма організації чернецтва, чер--нечі громади, які володіють побутовими приміщеннями та іншою вла-с-ністю і керуються єдиними правилами (статутом), що прого-лошують аске-тич-ний спосіб життя. У християн-стві вони ви-никли в III-IVст. н.е. У Ки-ївській Русі монастирі (православ-ні) з'явились одразу після хрещення - у 988-989 рр.
Зміни стилів і напрямків в архітектурі монастирських комп-лексів на кожному з етапів еволюції мали безпосередній вплив на історико-генетичний розвиток культового, житлового та ін-ших видів будівництва, чим пояснюється існування періодів його розквіту і занепаду, відродження і піднесення, а також відомого роз-маїття планувальних схем, композиційних засобів та монументаль-них вирішень монастирських комплексів.
Важливим завданням історико-архітектурної науки -є обстеження терито-рії держави з метою виявлення всіх архітек-турних пам'яток та історичних місто-будівних утворень, збір ма-теріалів для формування нового банку даних про втрачені й нав-мисно знищені пам'ятки і відтворення на цій основі повної кар-тини архітектурного й містобудівного розвитку окремих об-ластей, а після цього – перехід до реставрації та реабілітації монастирських комплексів, які становлять історичну і художню цінність.
Насамперед необхідно актуалізувати історико-архітек-турне дослід-жен--ня регіонів, де є монастирські комплекси, котрі внаслідок низки об'єктивних та суб'єктивних причин виявились найменш вивченими.
На сьогодні стан багатьох монастирів викликає серйозне занепокоєння. Їх благоустрій і реконструкція провадяться, як правило, непрофесійно, у багатьох випадках - самими мешканцями монастирів. Це призводить до негатив-них наслідків. Площа монастирських приміщень весь час зменшується через використання їх у господарських та торговельно-комерційних цілях, що суперечить їх справжньому призначенню. У зв'язку з цим більшість монастирів потребує відповідних відновлювальних та реставраційних робіт.  
Актуальність теми. Монастир як об'єкт дослідження ли-шився поза ува--гою української реставраційної науки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Православні монастирські комплекси України / Принципи функціональної і естетичної реабілітації /

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок