Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот

Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот

Назва:
Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,70 KB
Завантажень:
191
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ЛЕБЕДЬ
Павло Соломонович
УДК 547.239.1+547.789+547.856+547.792.2
Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів
з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфорорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук
ВОВК Михайло Володимирович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук
КОМАРОВ Ігор Володимирович,
Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка, м. Київ, професор кафедри
органічної хімії
доктор хімічних наук, професор
ДЯЧЕНКО Володимир Данилович,
Луганський національний педагогічний
університет ім. Т.Г. Шевченка МОН України, м. Луганськ,
завідувач кафедри хімії та біохімії
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, м. Харків
Захист дисертації відбудеться “17” лютого 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою 02094, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий “06” січня 2005 р.
В. о. вченого секретаря спеціалізованої
вченої ради Д 26.217.01 доктор хімічних наук Пашинник В.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Функціональні похідні гетерокумуленів (ізоціанатів та карбодіімідів), порівняно з незаміщеними аналогами, виявляють значно ширший спектр синтетичних можливостей, обумовлених наявністю як гетерокумуленової, так і функціональної груп. Узагальнення результатів хімічної поведінки 1-хлорофункціоналізованих алкілізоціанатів та алкілкарбодіімідів наглядно свідчать про їх перспективність як ефективних 1,3-біелектрофільних реагентів різноманітних гетероциклізацій. Разом з тим, їх використання в синтезі похідних однієї з найважливіших гетероциклічних систем – піримідину – обмежено декількома прикладами взаємодії вказаних реагентів з єнамінами та ариламінами. Практично не було спроб введення в подібного роду конденсації таких представників 1,3-C,N-бінуклеофільних реагентів як азагетерилвмісні СН-кислоти, які останнім часом відіграють роль важливих синтез-блоків в гетероциклічній хімії. Саме тому дослідження реакцій циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот видається науково обгрунтованою та актуальною проблемою, оскільки є вагомим підгрунтям для створення нового синтетичного підходу до гетероконденсованих піримідинових сполук.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у вивченні закономірностей взаємодії 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот та створенні синтетично простого способу отримання гетероконденсованих піримідинових систем.
Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні завдання:
·
розробити метод регіоселективної циклоконденсації 1-хлоралкіл-, 1,1-дихлоралкілізоціанатів, 1-хлоралкілкарбодіімідів і N-(1-хлоралкіліден)карбаматів з естерами і нітрилами піридил-2-, бензотіазоліл-2-, бензімідазоліл-2- та (1,2,4)-триазоліл-3-оцтових кислот;
·
з`ясувати вплив електронних та структурних параметрів в молекулах як нуклеофільної, так і електрофільної складових на процес анелювання;
·
вивчити хімічні властивості одержаних в ході експериментальної роботи конденсованих піримідинових систем.
Об’єкт дослідження: реакції циклоконденсації, як метод синтезу піримідоанельованих азинів та азолів.
Предмет дослідження: 1-хлоралкілгетерокумулени та N-(1-хлоралкіліден)карбамати в реакціях циклізації з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот.
Методи дослідження: органічний синтез, елементний аналіз, спектральні методи (ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія), рентгеноструктурний аналіз.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок