Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ЛІСІВ У СТЕПУ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ: ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ

КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ЛІСІВ У СТЕПУ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ: ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ

Назва:
КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ЛІСІВ У СТЕПУ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ: ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,86 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
Бондаренко-Борисова Ірина Вікторівна
УДК 595.71:574 (477.5)
КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ЛІСІВ
У СТЕПУ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ:
ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ
Спеціальність – 03.00.09 – ентомологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі зоології Донецького національного університету Міністерства освіти України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук
Усова Зінаїда Василівна,
Донецький національний університет,
професор кафедри зоології
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Бровдій Василь Михайлович,
Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова
завідувач кафедри зоології
кандидат біологічних наук,
Капрусь Ігор Ярославович,
Львівський державний
природознавчий музей НАН України,
науковий співробітник
Провідна установа: Інститут захисту рослин Української аграрної академії наук.
Захист дисертації відбудеться “ 4 ” червня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.153. 01. в Інституті зоології НАН України: 01601, Київ–30, вул. Б. Хмельницького, 15.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту зоології НАН України за адресою: 01601, Київ–30, вул. Б. Хмельницького, 15.
Автореферат розіслано “ 3 ” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук _____________ Золотов В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Колемболи, або ногохвістки (Collembola, Entognatha) – широко поширена й різноманітна група дрібних грунтових членистоногих (мікроартропод), що включає близько 6000 видів світової фауни. За зведеними даними М.В. Таращук (особисте повідомлення), фауна колембол України налічує 413 видів.
Ногохвістки пов'язані з різними типами грунтів і рослинності, активно беручи участь у регуляції життя грунтових угруповань, мінералізації і гуміфікації органічної речовини. Інтерес дослідників до вивчення даної групи обумовлений її високими біоіндикаційними можливостями: угруповання колембол чутливі до змін грунтового режиму, реагуючи на них іноді задовго до реакції рослинного покриву. Проте використання колембол як об'єктів біоіндикації природних і порушених екосистем гальмується недостатньою вивченістю їх фауни й екології як в окремих регіонах, так і в цілих природних зонах (зокрема, у степовій зоні).
Актуальність теми. Ліси степової зони, які є свого роду "острівними угрупованнями" у зональному ландшафті, становлять особливий теоретичний і практичний інтерес для еколого-фауністичного вивчення колембол, тому що вони являються природними резервуарами різноманітних видів, які при певних умовах можуть входити до складу зональних степових угруповань. В умовах аридного клімату Степу особливий інтерес із погляду фауністики та екології являють собою угруповання ногохвісток лісових біотопів. Фрагментарна вивченість видового складу, структури і динаміки угруповань колембол природних лісів степової зони України, зокрема, південно-східної її частини, визначили вибір теми дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами і темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною наукових досліджень кафедри зоології Донецького національного університету “Екологія і фауна південно-східної України” Г 96/1 (номер державної реєстрації 0196И021121), а також держбюджетної теми "Дослідження біорізноманіття членистоногих Приазов'я: індикаторні можливості окремих груп на прикладі Collembola і Insecta (Simuliidae, Syrphidae, Latridiidae)" № 00-1вв/12 (номер державної реєстрації 0100U001961).
Мета та завдання дослідження. Метою роботи було встановлення видового складу й особливостей екології ногохвісток у природних лісах степової зони Південного Сходу України.
Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішення таких завдань:
·
вивчити фауністичний склад угруповань колембол в основних типах природних лісів Степу південно-східної України, а саме, – у байрачних, заплавних і нагірних лісах;
· провести порівняльний аналіз фауни колембол лісових угруповань степової зони і лісів інших природних зон;
· вивчити основні екологічні показники населення колембол і межі їхнього варіювання в грунтах байрачних лісів, що є еталоном лісорослинних умов у степовій зоні;
· вивчити особливості біології окремих видів ногохвісток, що мешкають у лісових біотопах степової зони.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ЛІСІВ У СТЕПУ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ: ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок