Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ

МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ / сторінка 2

Назва:
МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,73 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Подолання цього недоліку дасть змогу скоротити терміни та підвищити якість проектування АСУ виробництв з ЕГП, дасть змогу їх уніфікувати, оптимізувати витрати енергії, підвищити конкурентоспроможність цих наукомістких виробництв. Тому завдання створення моделей і алгоритмів управління ЕГП, які роблять можливим застосування сучасних інформаційних технологій проектування АСУ, є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дослідження дисертації відноситься до основних наукових напрямків Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова (УДМТУ) і пов’язаний з програмами фундаментальних і пошукових досліджень Інституту імпульсних процесів та технологій (ІІПТ) НАН України.
Основних результатів було досягнуто при виконанні науково-дослідних робіт: № 854 “Автоматизація проектування і управління електрогідроімпульсними установками”; № 542 “Розробка методів і засобів автоматизованого проектування управляючих програм електрогідроімпульсних установок”(номер держреєстрації № 0193U034708); № 773 “Автоматизація проектування уніфікованої системи управління електрогідроімпульсними установками” (Замовник – ІІПТ НАН України).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення математичного та алгоритмічного забезпечення процесів проектування АСУ виробництвами з ЕГП шляхом розробки інформаційних моделей та алгоритмів управління автоматизованим виробництвом, розробки математичних моделей ЕГП як об’єкту управління і створення керованої бази управляючих алгоритмів як підсистеми АСУ виробництвом з ЕГП.
Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:
обгрунтовано клас виробництв з ЕГП, що знайшли найбільше застосування і для яких доцільно застосовувати інформаційні технології проектування АСУ, встановлені властивості цього класу як об’єкту управління зі складною ієрархічною структурою;
проведено структурний аналіз інформаційних систем виробництв з ЕГП, на основі якого розроблена нова концепція автоматизованого управління ними, що передбачає два рівні – системи організаційного управління (підготовки, моніторингу й переналагодження виробництва з ЕГП) та системи безпосереднього управління ЕГП;
сформовані інформаційні моделі організаційного управління виробництвами з ЕГП, які враховують потоки даних у комп’ютерній мережі підприємства та дають змогу генерувати ПЗ автоматизованих робочих місць (АРМ) і відповідну документацію;
створено алгоритм управління виробництвом з ЕГП, який базується на розробленій концепції дворівневого управління і утворює цілісну інформаційну структуру АСУ на принципах технологічної, документаційної, програмної та інформаційної сумісності;
створена узагальнена трирівнева математична модель ЕГП як об’єкту управління, що враховує процеси електророзряду у рідині, процеси просторового руху джерела електророзряду та допоміжні операції;
розроблена спеціалізована мова циклограм, що дає змогу візуального програмування КСУ допоміжними операціями;
розроблена керована база управляючих алгоритмів, яка дає змогу оперативно налагоджувати та переналагоджувати виробництво з ЕГП;
на основі розроблених моделей та алгоритмів управління створено інструментальні засоби проектування і супроводження АСУ виробництвами з ЕГП.
Методи дослідження базуються на методології системного структурного аналізу, використанні нотацій Йодана для побудови інформаційних моделей, теорії множин, теорії графів, моделюванні за допомогою диференціальних рівнянь, теорії програмування.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
встановлена спільна математична та алгоритмічна основа класу виробництв з ЕГП, що дає змогу розробляти для них спільні моделі та алгоритми управління;
розроблена методологія створення АСУ виробництв з ЕГП, яка полягає в урахуванні потоків даних не тільки в організаційній системі управління виробництвом, а також у системах безпосереднього управління ЕГП;
на основі DFD (Data Flow Diagrams) діаграм нотації Йодана розроблена інформаційна модель АСУ виробництвом з ЕГП як основа створення організаційної системи управління;
на основі аналізу груп операцій запропоновано єдиний підхід для моделювання функціонування ЕГП як графа з трьома типами стійких станів – електрогідроімпульсної обробки, переміщення джерела електророзряду та допоміжних операцій;
розроблено математичну модель електрогідроімпульсної обробки з урахуванням експериментальних даних опору плазми каналу електророзряду, що дає змогу її використовувати в завданнях розробки і верифікації управляючих алгоритмів КСУ ЕГП;
розроблена математична модель руху джерела електророзряду за розрахунковими траєкторіями обробки різноманітних виробів, що дає змогу створювати керовану базу управляючих алгоритмів;
на основі теоретико-множинного підходу розроблено математичну модель управління допоміжними операціями ЕГП, що дає змогу створювати управляючі алгоритми;
на основі теорії розмірностей запропоновано метод та алгоритм управління ЕГП за енергозберігаючим критерієм з використанням малопотужних (вимірювальних) електричних розрядів у рідині.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок