Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ

МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ / сторінка 3

Назва:
МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,73 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Достовірність результатів досліджень забезпечується експериментальним визначенням характеристик вихідних координат ЕГП, застосуванням мови програмування Visual C++, програми Mathcad 7.0 Professional, мови функціональних блокових діаграм (МЕК 1131-3), а також успішною експлуатацією розроблених інструментальних засобів проектування АСУ виробництвами з ЕГП.
Практичне значення отриманих результатів.
Розроблені моделі та алгоритми управління виробництвами з ЕГП дали змогу впровадити в проектну практику сучасні інформаційні технології та за рахунок цього зменшити термін і підвищити якість проектування АСУ виробництвами з ЕГП.
Розроблене математичне і алгоритмічне забезпечення проектування АСУ використовується для широкого класу виробництв з ЕГП.
Результати дослідження використовувались в ІІПТ НАН України при виконанні науково-дослідної роботи “Дослідити і розробити уніфіковану систему управління технологічними процесами обробки виробів у електрогідроімпульсній установці” (номер держреєстрації № 01890015759), Замовник – НАН України.
Розроблені інструментальні засоби проектування АСУ виробництвами з ЕГП очищення лиття і штампування впроваджені в ІІПТ НАН України (Акт впровадження від 10 січня 2000 р.).
Результати роботи використовуються в УДМТУ Міносвіти і науки України для підготовки інженерних кадрів за спеціальністю 8.090604 “Техніка і електрофізика високих напруг” та в навчальному процесі Південної академії підвищення кваліфікації Державного комітету промислової політики .
Особистий внесок здобувача. З 12 робіт, що відображають основний зміст дисертації, 7 виконано у співавторстві, де особисто автором отримані такі результати: розробка нової концепції автоматизованого управління та методологія створення ПЗ АСУ виробництв з ЕГП, розробка математичної моделі ЕГП як об’єкту управління, застосування теорії графів для моделювання режимів функціонування ЕГП, застосування теоретико-множинного підходу для опису моделі функціонування і управління допоміжними операціями, алгоритми управління ЕГП за енергозберігаючим критерієм.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідались на: науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу УДМТУ 1985-99 р.р.; 4-й і 5-й науково-технічних конференціях “Електричний розряд у рідині і його застосування у промисловості” (м. Миколаїв, 1988, 1992); 4-й Українській конференції з автоматичного управління за участю міжнародних спеціалістів “Автоматика 97” (м. Черкаси, 1997); науково-технічній конференції “Нові інформаційні системи та технології”( м. Миколаїв, 1998).
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені в 7 статтях у наукових фахових виданнях.
Публікації, в яких додатково викладено результати дисертації, включають 1 препринт, 4 тез наукових конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків. Обсяг дисертації - 136 стор., 39 ілюстрацій. Список використаних джерел містить 110 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Вступ містить обгрунтування актуальності теми дослідження, її основну мету, наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів.
Перший розділ присвячений аналізу стану питання і вибору напрямків досліджень.
Розглянуто основні промислові системи, де знайшли застосування ЕГП. На основі аналізу об’єктом дослідження обрано виробництва з ЕГП очищення лиття і штампування, які є найбільш розповсюдженими в Україні й СНД (більше тисячі підприємств). Обладнання для цих виробництв поставлялось у Швецію, Японію, Іспанію та інші країни. Показано, що недостатній рівень АСУ такими виробництвами призводить до підвищення собівартості продукції, не дає можливості включити їх в єдину інформаційну систему управління підприємством. Як наслідок, іноземні компанії закуповують лише дослідні зразки обладнання, а не виробництва в цілому. Тому напрямком дослідження було обрано створення сучасних АСУ виробництвами з ЕГП.
Огляд методологій проектування АСУ показав, що у світової практиці знайшли використання CASE- та CACSD-технології.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИМИ ПРОЦЕСАМИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок