Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА АГРОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО КРИМУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР В СІВОЗМІННІЙ ЛАНЦІ ЕСПАРЦЕТ-ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА АГРОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО КРИМУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР В СІВОЗМІННІЙ ЛАНЦІ ЕСПАРЦЕТ-ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

Назва:
ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА АГРОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО КРИМУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР В СІВОЗМІННІЙ ЛАНЦІ ЕСПАРЦЕТ-ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,52 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІЛЬЇН
Олександр Валерійович
УДК [631.51:631.872874:631.445.4:633.361:633.11]
ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ
ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА АГРОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО КРИМУ
І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР В СІВОЗМІННІЙ
ЛАНЦІ ЕСПАРЦЕТ-ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
06.01.01 – загальне землеробство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Киів – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Кримському державному агротехнологічному університеті
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник, доцент
ОСІННІЙ Микола Георгійович,
Кримський державний агротехнологічний університет,
проректор з навчальної роботи
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
ЄЩЕНКО Володимир Омельянович,
Уманський державний аграрний університет,
завідувач кафедри загального землеробства
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
МАКСИМЧУК Іван Пантелеймонович
Національний аграрний університет,
доцент кафедри землеробства
Провідна установа – Херсонський державний аграрний університет,
кафедра землеробства, Міністерство аграрної
політики України, м. Херсон
Захист дисертації відбудеться "10" грудня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул, Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. 65
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул, Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий "8" листопада 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Рожко В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні роки при діючих системах землеробства спостерігаються дегуміфікація і де-градація грунтів, погіршуються аг-рофізи-чні та хімічні властивості, підвищується забур'яненість полів. Це негативно впливає на екологічний стан регіону і знижує статус Криму як міждержавної здравниці.
Найбільш енергозатратним та трудомістким в землеробстві є механічний обробіток грунту. За даними вчених на нього припадає в середньому 40енергетичних та 25 % трудових затрат загального обсягу польових робіт.
Остання чверть минулого століття характеризувалась переглядом традиційних підходів до обробітку грунту з урахуванням його агрофізичних, біологічних та агрохімічних властивостей і вимог вирощування рослин. В посушливих умовах півдня України найбільш глибокі дослідження з питань обґрунтування ефективності грунтозахистних ресурсозберігаючих систем обробітку грунту проведені В.П. Гордієнком (1976, 1981), В.М. Крутьом (1977, 1980), І.А. Пабатом (1978, 1992), Н.Х. Грабаком (1979, 1985) та їх учнями.
В процесі вдосконалення технологій обробітку грунту під озимі культури в умовах недостатнього та нестійкого зволоження виникло протиріччя між більш високою ефективністю заходів мілкого і поверхневого обробітку і необхідністю заробки мінеральних (особливо фосфорних) та органічних добрив в глибші шари з більш стійкою вологістю грунту.
На сучасному етапі вдосконалення систем землеробства, особливо при існуючому диспаритеті цін на сільськогосподарську продукцію, паливно-мастильні матеріали, агрохімікати та сільськогосподарську техніку, зростає необхідність пошуку найбільш оптимальних шляхів поєднання ресурсозберігаючих систем обробітку грунту, застосування мінеральних та органічних добрив, а також інших чинників відтворення родючості грунту як основи сталого землеробства в посушливих умовах півдня України. Саме тому ми присвятили роботу цим питанням і вважаємо їх актуальними.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною наукових досліджень кафедри землеробства Кримського ДАТУ з виконання державної науково-технічної програми (реєстраційний номер 0102U000128).
Мета і задачі досліджень. Мета досліджень – виявити найбільш раціональне поєднання систем обробітку грунту, мінеральних та органо-мінеральних добрив, сидератів і соломи, а також хімічного контролю бур'янів в ланці "еспарцет-озима пшениця" при довготривалому застосуванні в польовій сівозміні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА АГРОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО КРИМУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР В СІВОЗМІННІЙ ЛАНЦІ ЕСПАРЦЕТ-ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок