Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом

Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом

Назва:
Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,79 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Назаренко Владислав Володимирович
УДК 658.5:331.108
Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління
підприємствами
(переробна промисловість)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук
Кабанов Анатолій Іванович,
Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, професор кафедри управління персоналом і економіки праці.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Балабанова Людмила Веніамінівна,
Донецький національний університет економіки?і?торгівлі?імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингового менеджменту;
кандидат економічних наук, доцент
Семенча Ілона Євгенівна,
Дніпропетровський?національний?університет Міністерства освіти і науки України, доцент?кафедри?банківської?справи.
Захист відбудеться “29” травня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки про-мисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Універ-ситетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту еко-номіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “24” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Управління організацією базується на взаємодії різних систем, серед яких головною, що приводить до дії інші, є система управління персоналом. В умовах трансформації економіки невирішеність багатьох проблем з управління персоналом є чинником недостатньої ефективності діяльності підприємств та причиною деформації соціально-трудової сфери.
Існує широкий спектр концепцій і теорій, що стосуються ролі людини в організації. Перенесення їх на ґрунт сучасних економічних відносин породжує певні суперечності, які обумовлені тим, що в період ринкових перетворень розвитку персоналу протягом тривалого часу не приділялося належної уваги. У зв’язку з цим теорія управління персоналом як динамічна система наукових знань, що розкриває процес розвитку менеджменту, потребує подальшої розробки концептуальних підходів до даної проблеми, яку неможливо вирішити без урахування змін у суспільстві, свідомості людей, економіці, технологіях. Нові умови потребують і нових підходів до методів підбору персоналу, навчання, оцінки ефективності роботи працівників, мотивації до творчої праці.
На практиці це сприяє оптимізації виробничої діяльності підприємства через те, що персонал як основний ресурс підприємства впливає на ефективність виробництва, а його розвиток визначає конкурентні переваги організації на ринку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за темою „Теоретико-методологічні основи управління людськими і природними ресурсами та визначення їх впливу на соціально-економічну систему регіону” (номер держреєстрації 0105U009098, 2003 – 2007 рр.). У рамках цієї теми дисертантом розроблено нові підходи до розвитку персоналу, запропоновано інструменти управління, що підвищують його мотивацію до творчої праці та сприяють ефективності використання трудового потенціалу на промислових підприємствах.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є науково-теоретичне обґрунтування і розробка науково-методичного забезпечення підвищення ефективності функціонування промислового підприємства на основі управління персоналом шляхом упровадження концепції «розвитку персоналу».
Для досягнення поставленої мети вирішено такі задачі:
визначено економічний зміст еволюційного процесу щодо сутності „людського чинника”;
виявлено зв’язок ефективності діяльності підприємства з системою управління персоналом і корпоративною культурою;
конкретизовано теоретичні положення і розроблено методичні підходи до підвищення ефективності стимулювання розвитку персоналу;
визначено основні принципи розвитку системи управління персоналом на основі підвищення компетенцій;
проаналізовано відповідність системи управління персоналом на підприємстві вимогам міжнародних стандартів у сфері менеджменту;
виконано аналіз ефективності механізму управління персоналом на промисловому підприємстві;
удосконалено методичні підходи до розвитку інструментів управління мотивацією на основі розробки ефективної системи оцінки персоналу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок