Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕНДИКОВИЙ АНГІДРИД ТА ЙОГО ПОХІДНІ. ЗАМИКАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІЩУЮЧИХ ЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ

ЕНДИКОВИЙ АНГІДРИД ТА ЙОГО ПОХІДНІ. ЗАМИКАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІЩУЮЧИХ ЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ

Назва:
ЕНДИКОВИЙ АНГІДРИД ТА ЙОГО ПОХІДНІ. ЗАМИКАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІЩУЮЧИХ ЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,72 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Крищик Оксана Володимирівна
УДК 547.312:547.217.1+541.28
ЕНДИКОВИЙ АНГІДРИД ТА ЙОГО ПОХІДНІ.
ЗАМИКАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІЩУЮЧИХ ЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ
02. 00. 03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Дніпропетровськ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор хімічних наук, професор
Кас`ян Лілія Іванівна,
Дніпропетровський національний університет,
кафедра органічної хімії, професор
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Бурмістров Костянтин Сергійович,
Український державний хіміко-технологічний
університет, кафедра фізичної хімії, професор
кандидат хімічних наук, доцент
Чмиленко Тетяна Степанівна,
Дніпропетровський національний університет,
кафедра математичного моделювання та фізико -
хімічних методів дослідження в медицині, доцент
Провідна установа: Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М.Литвиненка НАН України (м. Донецьк).
Захист відбудеться “20” березня 2003 р. о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 при Українському державному хіміко-технологічному університеті за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8.
Автореферат розісланий “10” лютого 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої
ради Д 08.078.03, кандидат технічних наук Шевцова К.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Велика увага, що приділяється хімії похідних норборнена, викликана значними фармакофорними властивостями біциклічного каркасу, присутність якого надає великій кількості похідних заміщених норборненів (амінів, амідів, сульфонамідів і т.і.) різноманітну та високу біологічну активність. У даній роботі в якості об’єкта дослідження обрано доступний ангідрид біцикло[2.2.1]гепт-2-ен-ендо,ендо-5,6-дикарбонової кислоти (ендиковий ангідрид).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано у рамках держбюджетної теми “Епоксидні сполуки. Теоретичне дослідження та розробка методів синтезу практично корисних сполук на їх основі”, затвердженої Міністерством науки та освіти України 01.01.1998 р. (№ держреєстрації 0198U003754).
Мета та задачі дослідження. Мета роботи – розробка методів синтезу нових біологічно активних похідних ендикового ангідриду, встановлення ролі стереоелектронного та стеричного факторів у синтезах похідних ендикового ангідриду, що містять нітроген. Задачі дослідження – вивчення реакцій ендикового ангідриду з амінами різних типів, аміноспиртами, гідразинами та гідразидами карбонових кислот, дослідження хімічної поведінки імідів, епоксіендикового ангідриду, епоксіімідів, а також 4-азатрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ену.
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше синтезовано великий ряд раніше не описаних амідокислот, імідів, гідразидів, амідолактонів на основі ендикового ангідриду, амідів, сульфонамідів, сечовин, тіосечовин на основі 4-азатрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ену, а також продуктів епоксидування різноманітних вищезгаданих похідних норборнена.
Розроблено оптимальні методики одержання епоксидних похідних імідів, у результаті окислення імідів різними пероксикислотами отримана велика група нових епоксіімідів.
Вперше з’ясовано, що реакція ангідриду екзо-2,3-епоксибіцикло[2.2.1]гептан-ендо,ендо-5,6-дикарбонової кислоти з алкіл -, аралкіл-, ариламінами та гетероциклічними амінами приводить до отримання нової групи заміщених оксабренданонів (екзо-2-гідрокси-ендо-9-карбамоіл-4-оксатетрацикло[4.2.1.03,7]нонан-5-онів).
Вперше встановлено вплив умов реакції відновлення епоксіімідів алюмогідридом літію на структуру продуктів реакції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕНДИКОВИЙ АНГІДРИД ТА ЙОГО ПОХІДНІ. ЗАМИКАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІЩУЮЧИХ ЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок