Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Геохiмiя техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько – Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладi Пiвденностинавського та Блажiвського родовищ)

Геохiмiя техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько – Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладi Пiвденностинавського та Блажiвського родовищ)

Назва:
Геохiмiя техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько – Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладi Пiвденностинавського та Блажiвського родовищ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,64 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”
IНСТИТУТ ГЕОЛОГIЇ I ГЕОХIМIЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН
Карабин Василь Васильович
УДК 550.43(477.88)
Геохiмiя техногенезу нафтогазоносних площ
Бориславсько – Покутської підзони
Передкарпатського прогину
(на прикладi Пiвденностинавського та Блажiвського родовищ)
Спецiальнiсть 04.00.02 - геохiмiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата геологiчних наук
Львiв–2002
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана у Львiвському вiддiленнi Українського державного геологорозвiдувального iнституту Міністерства екології і природних ресурсів України та Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана Франка Міністерства освіти та науки України
Науковий керiвник: доктор геолого–мiнералогiчних наук, професор Колодiй Володимир Васильович, Iнститут геологiї і геохiмiї горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, завiдувач вiддiлу нафтогазової гiдрогеологiї, геохімії та охорони гідросфери.
Офiцiйнi опоненти: доктор геолого–мінералогічних наук, професор Митропольський Олексій Юрійович, Інститут геологічних наук НАН України, заступник директора.
кандидат геолого–мінералогічних наук Полівцев Анатолій Вікторович, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, старший науковий співробітник.
Провiдна установа: Iнститут геохiмiї, мiнералогiї та рудоутворення НАН України, відділ пошукової та екологічної геохімії.
Захист відбудеться 14.06. 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.152.01 в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України” за адресою : 79053, м. Львів, вул. Наукова, 3а.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Iнституту геологiї та геохiмiї горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”. 79053, м.Львiв, вул. Наукова, 3а.
Автореферат розiсланий 11.05.2002 р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради, кандидат геол.–мiн. наук О.В. Хмелевська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть роботи. Будiвництво глибоких свердловин, що є невiд'ємним етапом геологорозвiдувальних робiт на нафту i газ, створює значне техногенне навантаження на геологiчне середовище. Внаслідок недосконалості процесів будівництва свердловин розвиваються небезпечнi геодинамiчнi процеси і у приповерхневi дiлянки гiдросфери й лiтосфери надходить велика кiлькiсть токсичних хiмiчних елементiв та сполук. Особлива техногенна напруженість склалася у Бориславсько – Покутській підзоні Передкарпатського прогину, де зноходиться більшість нафтових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції та ландшафти iз високим рекреацiйним потенцiалом, водозабори питних та лiкувальних вод. Вивчення процесiв хiмiчного забруднення довкілля геохiмiчними методами дає змогу створити цiлiсну геохiмiчну модель надходження, мiграцiї, трансформацiї та нагромадження шкiдливих речовин i на цiй основi оптимiзувати природоохороннi заходи.
Різні аспекти геохімії техногенезу нафтогазоносних територій висвітлені у працях Дж.Л. Брага, М.А Глазовської, В.М. Гольдберга, С. Ґазди, М.Ю. Журавля, В. Ліппока, В. Макджила, О.Ю. Митропольського, М.С. Огняника, Ю.І Піковського, Р.П. Стріта, М.М. Фесенка, Р.Хене, та інш. В умовах гірських ландшафтів цю проблему вивчали О.А. Адаменко, Г.І. Венглінський, В.В. Колодій, Б.Й. Маєвський, А.В. Полівцев, В.М. Світлицький, О.Г. Яронтовський та інші. Проте, низка питань геохімії техногенезу нафтогазоносних площ Карпатської нафтогазоносної провінції залишилась мало вивченою.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота тісно пов'язана з науковими напрямками держбюджетних науково – дослiдних тем № 0197U006095 “Провести дослiдження впливу будiвництва нафтогазових свердловин на еколого – геологiчнi умови Передкарпаття” (1997–1998 рр.), № 0199U002378 “Виконати фiзико – хiмiчнi дослiдження флюїдiв та гiрських порiд з метою вивчення умов формування покладiв вуглеводнiв та прогнозу нафтогазоносностi локальних структур i геоекологiчного монiторингу довкiлля” (1999–2000 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Геохiмiя техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько – Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладi Пiвденностинавського та Блажiвського родовищ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок