Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КИСЛОТНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОКСИДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ III-IV ГРУП

КИСЛОТНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОКСИДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ III-IV ГРУП

Назва:
КИСЛОТНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОКСИДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ III-IV ГРУП
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,57 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ
Брей Володимир Вікторович
УДК 541.183
КИСЛОТНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОКСИДНИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ III-IV ГРУП
01.04.18 – фізика і хімія поверхні
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті хімії поверхні Національної академії наук України
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор, академік НАН України
Стрелко Володимир Васильович,
Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН України, директор
доктор хімічних наук, професор
Яцимирський Віталій Костянтинович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри
доктор хімічних наук
Бобонич Федір Михайлович,
Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського
НАН України, завідувач лабораторією
Провідна установа:
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
Захист відбудеться “ 26 “_грудня 2002 р. о _14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні НАН України за
адресою: 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІХП НАН України за адресою:
03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17.
Автореферат розісланий _22 листопада_2002р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Приходько Г.П.
1
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Оксиди елементів третьої і четвертої груп, зокрема алюмінію, кремнію, титану, цирконію, та оксидні системи на їх основі знаходять широке практичне використання як каталізатори, адсорбенти, в'яжучі матеріали, компоненти кераміки, скла, оптичних, вогнетривких і теплоізоляційних матеріалів тощо. Аналіз експериментальних даних з питань хімії поверхні зазначених оксидів, адсорбції, кінетики та механізмів хемосорбційних і каталітичних процесів на їх поверхні показує, що реакційна здатність і каталітичні властивості оксидів визначаються переважно їх поверхневою кислотністю. З позицій різної кислотності оксидних матеріалів пояснюється їх спроможність каталізувати ті чи інші хімічні процеси. Однак важливими залишаються питання визначення основних закономірностей змін реакційної здатності оксидів залежно від сили їх кислотних центрів в широкому діапазоні кислотності - від кремнезему до твердих суперкислот- та встановлення кореляційних залежностей між кислотністю та каталітичною активністю оксидів. Тому розробка і використання єдиного підходу до вивчення кислотності і реакційної здатності оксидних систем із залученням уніфікованого набору найбільш інформативних методів дослідження поверхні є важливим для вивчення, створення і прогнозування властивостей нових функціональних матеріалів, зокрема кислотно-основних каталізаторів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту хімії поверхні НАН України за темами : “Синтез, фізико-хімічні властивості та хімія поверхні багатокомпонентних оксидних систем на основі елементів IV – VI груп” (№ держ. реєстрації 0193U042438); “Синтез та хімічні перетворення поверхневих структур оксидів кремнію, алюмінію, титану та їх композицій” (№ держ. реєстрації 0196UO/3073); “Синтез і хімічне модифікування оксидних матриць з регульованими структурою і хімією поверхні” (№ держ. реєстрації 0199U002301).
Мета роботи полягає у встановленні основних закономірностей змін реакційної здатності оксидів ряду елементів третьої і четвертої груп в залежності від типу і сили кислотних центрів поверхні, визначенні кореляційної залежності між кислотністю та активністю оксидів, а також у розробці нових способів синтезу оксидних систем, перспективних у ролі каталізаторів, сорбентів і наповнювачів полімерів.
До основних задач дослідження відносяться:
- реалізація єдиного підходу до вивчення кислотності і реакційної здатності поверхні досліджених оксидів і хімічних перетворень у їх поверхневому шарі на базі інформативних методів дослідження поверхні (ІЧ та твердофазна ЯМР спектроскопія, електронна спектроскопія дифузного відбиття, десорбційна
2
мас-спектрометрія, рентгенофазний, термічний та хімічний аналізи, методи квантової хімії);
- вивчення хемосорбційних процесів на оксидах кремнію, титану та високодисперсних титан- і алюмінійвмісних кремнеземах;
- розробка нових методів формування оксидних шарів заданого складу на поверхні оксидних носіїв і синтезу композитних цеолітвмісних матеріалів, нових оксидних систем - оксогалогенборатів алюмінію, а також мезопористих суперкислотних каталізаторів на основі діоксиду цирконію;
- порівняльне дослідження активності оксидів у широкому інтервалі значень функції кислотності Гаммета і встановлення загальних кореляцій між реакційною здатністю і кислотністю досліджуваних систем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: КИСЛОТНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОКСИДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ III-IV ГРУП

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок