Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У РОЗВИТКУ УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У РОЗВИТКУ УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Назва:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У РОЗВИТКУ УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,43 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
БАДЕР Валентина Іванівна
УДК 373.3.016:811.161.2
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У РОЗВИТКУ УСНОГО
І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
13.00.02 – теорія і методика навчання української мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий консультант: дійсний член АПН України,
доктор педагогічних наук, професор
Вашуленко Микола Самійлович,
Інститут педагогіки АПН України,
головний науковий співробітник
лабораторії початкової освіти.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Пентилюк Марія Іванівна,
Херсонський державний університет, професор
кафедри українського мовознавства та основ
журналістики;
доктор педагогічних наук, доцент
Донченко Тамара Кузьмівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, професор кафедри методики
викладання української мови і літератури;
доктор філологічних наук, професор
Загнітко Анатолій Панасович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри української мови.
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, кафедра педагогічних технологій початкової освіти, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “  ” вересня 2004 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .053.07 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “ 19 ” серпня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Кравець Л.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Модернізація змісту шкільної освіти у світлі вимог Національної доктрини розвитку освіти, державної національної програми “Освіта” (“Україна. ХХІ ст.”), концепцій мовної освіти спрямована на становлення і розвиток національно-мовної особистості, яка має вільно володіти нормами усної і писемної форм літературної мови, цілеспрямовано і майстерно використовувати мовні засоби в різних мовленнєвих ситуаціях, дотримуючись комунікативного кодексу. Державний стандарт початкової загальної освіти наголошує на тому, що основною змістовою лінією мовної освіти в початковій ланці є комунікативна, яка орієнтує на опанування всіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання і письмо. Аудіювання і говоріння спрямовані на оволодіння усною формою мовленнєвої комунікації, а читання й письмо – писемною.
Проблема формування культури усного і писемного мовлення як важливого компонента розвитку і виховання національно свідомої мовної особистості не може бути розв’язана без належної організації процесу взаємозв’язаного навчання усного і писемного мовлення молодших школярів. Обидві форми мовленнєвої діяльності виступають як основні засоби усвідомлення й осмислення знань, набуття вмінь практичного і творчого їх застосування, а також забезпечення мовленнєвої компетентності. Рівень мовленнєвої компетентності особистості залежить від знань щодо особливостей усного і писемного мовлення, ознак і будови тексту, стилів і типів мовлення, опанування умінь орієнтуватися в ситуації спілкування, володіти інтонацією, використовувати позамовні засоби, уважно слухати співрозмовника, повно й ґрунтовно викладати думку, аналізувати й редагувати мовлення (А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, Т.К.Донченко, Л.І.Мацько, М.І.Пентилюк, Г.П.Лещенко).
У психології і психолінгвістиці стверджується думка про те, що кожна з форм має свої особливості, які обумовлюють їх функціонування в комунікації, оскільки усне і писемне мовлення різняться своїми функціями в комунікативних процесах, умовами сприймання, розуміння і породження думки, матеріальними засобами її вираження. У цих формах наявні специфічні підсистеми мови, своєрідна структурно-мовна організація, різний ступінь текстової організації (причому на характер текстових зв’язків впливає стильова приналежність кожної з форм).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У РОЗВИТКУ УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок