Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН НА ПОДІЛЛІ (1920 - 1933 рр.)

КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН НА ПОДІЛЛІ (1920 - 1933 рр.)

Назва:
КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН НА ПОДІЛЛІ (1920 - 1933 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,23 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 947.084.5/6(477.43/44)
КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН НА ПОДІЛЛІ
(1920 - 1933 рр.)
Спеціальність 07.00.01. - Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 1998
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Міністерства освіти України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Григорчук
Петро Семенович, завідувач кафедри історії
слов'янських народів Вінницького державно-
го педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Мусієнко
Володимир Васильович, кафедра новітньої іс-
торії України Київського університету імені
Тараса Шевченка.
кандидат історичних наук, доцент Хорошун
Борис Іванович, кафедра українознавства та
філософії Українського транспортного універ-
ситету.
Провідна установа: Кам’янець-Подільський державний педагогіч-
ний університет.
Захист відбудеться “15” січня 1999 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.01.01.38 Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою:252017,м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.349.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка (вул.Володимирська,58, кімн.10).
Автореферат розісланий “11” грудня 1998 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаров О.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена особливостями сучасного етапу розвитку історичної науки та реформування українського суспільства. В цих умовах перед дослідниками постала нагальна потреба в переосмисленні історичного процесу та створенні нових праць, в яких вони на основі глибокого аналізу та неупередженого ставлення, з використанням недоступних раніше документальних матеріалів, дали б правдиву, виважену оцінку подіям та явищам вітчизняної історії. Такий підхід зумовить переорієнтацію історичної науки з ідеологічного обслуговування на суто наукове дослідження.
Дослідження діяльності комітетів незаможних селян на Поділлі є складовою частиною вивчення загальної проблеми встановлення радянського режиму в ук-раїнському селі у 20 - 30 ті рр. ХХ століття. На прикладі даного, досить спеціалізованого, регіонального дослідження висвітлюється антиселянський характер діяльності комнезамів, які під керівництвом комуністичної партії виступили соціальною опорою режиму при насадженні комуністичних перетворень на селі, шляхом його розшарування за майновою ознакою та посилення протистояння між різними соціальними верствами селянства. Такий підхід є ключовим для розуміння шляхів та методів утвердження більшовицького режиму. Разом з тим, чітке засудження комуністичної док-трини, а також створених для її впровадження політичних інститутів, на прикладі діяльності подільських КНС, покликане гарантувати незворотність обраного Україною демократичного шляху.
Об’єктом дослідження є комітети незаможних селян Поділля як штучно створені більшовиками класові політичні організації сільської бідноти.
Предметом дослідження є виявлення процесів взаємодії комнезамів з більшовицькими владними структурами для боротьби проти селян-власників з метою утвердження радянського режиму в подільському селі.
Методологічну основу дослідження складають загальні принципи логіки, історизму та об’єктивності,система загальнонаукових дослідницьких методів системного та структурно-функціонального аналізу, а також історичний, логічний, порівняльний методи.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють весь період існування організацій КНС на Поділлі, тобто від 1920 р., коли за вказівками радянських та партійних органів розпочалася організація комнезамів на місцях, по 1933 р., який ознаменував остаточне утвердження більшовицького режиму на селі, що в свою чергу дозволило радянсько-партійному керівництву оголосити про ліквідацію комітетів незаможних селян.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН НА ПОДІЛЛІ (1920 - 1933 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок