Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Колонізація українським населенням Придунайських земель.

Колонізація українським населенням Придунайських земель.

Назва:
Колонізація українським населенням Придунайських земель.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,57 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 
Бачинська Олена Анатоліївна
УДК 94 (477.74) “17/19” (043.3)
Колонізація українським населенням
Придунайських земель.
XVIII – початок ХХ ст.
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Одеса – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант – доктор історичних наук, професор
Першина Заїра Валентинівна,
кафедра історії України, Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова,
професор кафедри історії України
Офіційні опоненти:
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Наулко Всеволод Іванович, Інститут української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, завідувач відділу пам'яток духовної культури;
доктор історичних наук Шандра Валентина Степанівна,
відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст., Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник;
доктор історичних наук, доцент Бойко Анатолій Васильович, Запорізький державний університет, завідувач кафедри джерело- знавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін.
Провідна установа –
Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків, м. Київ.
Захист відбудеться 10.01.2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на історичному факультеті за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Щепкіна, 12, ауд. 9.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий 02.12 2002 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лозовський А. К.
Загальна характеристика дисертації
Актуальність теми. Проголошення незалежності України зумовило радикальні суспільні перетворення, вплинуло на життя представників усіх народів, що її населяють. За таких сприятливих умов активізувались національні рухи, почали виникати національні товариства та відроджу- ватися національні традиції. Водночас політична стабільність і добробут держави багато в чому залежить від виваженої національної політики. У зв'язку з цим великого значення й актуальності набувають досліджен- ня історії формування різних національних груп на території України, що сприятиме успішному вирішенню проблеми їхнього співіснування, особ- ливо в поліетнічних прикордонних регіонах. Одним з таких регіонів є Південь України, й зокрема Придунайські землі.
Внаслідок специфічних історичних і географічних умов Придунайські землі входили у сферу інтересів різних держав, з одного боку, різних на- ціональних груп – українців, молдован, болгар, росіян – з іншого. Усі вони брали активну участь у процесі заселення й освоєння даного регіону. Отже, ця територія стала контактною зоною між різними народами й у своєму історичному розвитку мала чимало подій, пов'язаних зі зміною національ- ного і соціального складу населення. Звідси випливає, що без урахування процесу колонізації загальна картина історичного процесу залишається неповною й обмеженою, а науковий інтерес має бути спрямований на вивчення історії колонізації взагалі і на історію формування різних націо- нальних груп, які брали участь у цьому процесі, й їх взаємодіях, зокрема. У зв'язку з цим дослідження історії формування болгарського, гагаузько- го, російського, молдавського населення на території Придунайських зе- мель проводились досить активно, проте спеціальних досліджень з історії формування, ролі та значення українського населення в процесі колонізації даного регіону на сьогодні не зроблено.
Таким чином, враховуючи вищезазначене, актуальність обраної теми полягає у недостатньому висвітленні і необхідності осмислення процесу колонізації Придунайських земель як одного з важливих моментів вітчиз- няної історії взагалі і колонізації українським населенням регіону, зок- рема, а також у проведенні виваженої, обґрунтованої національної ре- гіональної та урядової політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: Колонізація українським населенням Придунайських земель.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок