Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ. ФОНОЛОГІЯ І ФОНЕТИКА

СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ. ФОНОЛОГІЯ І ФОНЕТИКА

Назва:
СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ. ФОНОЛОГІЯ І ФОНЕТИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
46,46 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української мови
МАРТИНОВА Ганна Іванівна
УДК 811.161.2’ 282’ 34
СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ.
ФОНОЛОГІЯ І ФОНЕТИКА
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі діалектології Інституту української мови НАН України.
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Гриценко Павло Юхимович,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу діалектології.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Сологуб Надія Миколаївна,
Інститут української мови НАН України,
провідний науковий співробітник відділу
стилістики та культури мови;
доктор філологічних наук, професор
Герман Костянтин Федорович,
Чернівецький фінансово-юридичний інститут,
завідувач кафедри української мови;
доктор філологічних наук, професор
Ужченко Віктор Дмитрович,
Луганський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри української мови.
Провідна установа – Запорізький державний університет,
кафедра української мови,
Міністерство освіти і науки України,
м. Запоріжжя.
Захист відбудеться 30 червня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 173. 01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту української мови НАН України (Київ-1, вул. Грушевського, ).
Автореферат розіслано “29” травня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А. Самойлова
Підписано до друку 21.05.2004. Формат 60х84/16. Гарнітура Таймс
Папір офсет. Ум. друк. арк. 1,9. Тираж 100 пр. Зам. № 742
Виготовлено й віддруковано у видавничому відділі
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Свідоцтво про внесення до державного реєстру
суб’єктів видавничої справи ДК №294 від 22.12.2000 р.
Адреса: 18000, м.Черкаси, бул.Шевченка, 81, кімн. 117,
Тел. (0472) 37-13-16, факс (0472) 37-22-33,
e-mail: vydav@cdu.edu.ua, http://www.cdu.edu.ua
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальним напрямом сучасної лінгвістики є комплексне вивчення окремих діалектних зон, повний опис діалектних систем, їхній докладний лінгвогеографічний аналіз та пояснення природи мовних явищ, зафіксованих на карті.
Середньонаддніпрянський діалект здавна викликав значний інтерес учених, що зумовлено насамперед його місцем і значенням в історії формування південно-східного наріччя та в становленні української літературної мови. Однак цей діалект ще не був об’єктом цілісного дослідження, характеристика всіх його структурних рівнів залишається неповною, оскільки впродовж тривалого часу звуковий і граматичний склад середньонаддніпрянських говірок дослідники розглядали в контексті протиставлення діалектне : літературно нормативне. Так, у працях В.О. Богородицького, О. Дорошкевича, П.О. Бузука, В.М. Брахнова, В.С. Ващенка, П.С. Лисенка, А.П. Могили здійснено аналіз звукових явищ окремих середньонаддніпрянських говірок чи їхніх груп переважно з урахуванням еволюції мовних звуків, іноді вказано на локалізацію цих особливостей. Усі дотеперішні студії побудовано переважно на діалектному матеріалі, збирання й наукова обробка якого не були націлені на докладне вивчення фонетичної системи говірки, оскільки принципи аналізу діалектного матеріалу не передбачали повноти його опису. В останні десятиріччя панівним стало системне дослідження говірок, яке передбачає розгляд мовних явищ у їхніх взаємозв’язках і безвідносно до літературної мови. З огляду на це осягнення складності фонологічного і фонетичного рівнів середньонаддніпрянського діалекту, виявлення його типових рис та особливостей їх функціонування залишається одним з актуальних завдань української діалектології.
Відсутність системного опису фонетичного і фонологічного рівнів середньонаддніпрянського говору, необхідність визначити його демаркаційні лінії, докладно проаналізувати ареали та виявити внутрішню диференціацію визначають актуальність дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Реферат на тему: СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ. ФОНОЛОГІЯ І ФОНЕТИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок