Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Чорноморські адміралтейській поселення (1790-1861 рр.)

Чорноморські адміралтейській поселення (1790-1861 рр.)

Назва:
Чорноморські адміралтейській поселення (1790-1861 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,52 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Серединський Олександр Валентинович
УДК 94 (477.7)”1790-1861”
Чорноморські адміралтейській поселення (1790-1861 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та історії Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України (м.Миколаїв)
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Тригуб Петро Микитович, завідувач кафедри міжнародних відносин та історії Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України
Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Реєнт Олександр Петрович, заступник директора Інституту історії України НАН України
– доктор історичних наук, професор Бойко Анатолій Васильович, завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України
Провідна установа – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України (кафедра історії України)
Захист відбудеться „24” березня 2006 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, ІІ корпус, ауд. 32.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розісланий „22” лютого 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Крапівін О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розбудови Української не-залежної держави зріс інтерес наших співвітчизників до історичного ми-нулого українського народу. Незважаючи на значні успіхи українських вчених у вивченні минулого нашої держави, все ж воно залиша-ється ще недостатньо дослідженим. Це стосується, зокрема, історії чорноморських адміралтейських поселенців. Необхід-ність наукового аналізу названої проблеми зумовлена тим, що у вітчизня-ній історіографії не створено узагальнюючої праці з даного питання й іс-торія чорноморських адміралтейських поселень майже невідома для фахі-вців, вже не кажучи про широке коло читачів. Отже, актуальність теми до-слідження полягає в тому, щоб порівнюючи економічне та соціально-правове становище чорноморських адміралтейських поселенців з іншими більш вивченими верствами населення Півдня України за період 1790-1861 рр. (військовими поселенцями, поміщицькими і державними селянами, найманими робітниками та ін.), визначити їх місце серед інших груп населення краю. З проведенням земельної реформи в Україні актуальним стає дослідження історії землеволодіння на її терені, в тому числі на землях чорноморського адміралтейства. Крім того, дослідження проблеми має важливе значення і для регіональної історії, зокрема, Миколаївщини, Херсонщини та Кіровоградщини.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов'язана з тематикою досліджень історії Нижнього Подніп-ров'я та Побужжя, які входять до планів досліджень кафедри міжнародних відносин та історії МДГУ ім. Петра Могили (реєстраційний номер в УкрІНТЕІ – РК 0100U003788 від 03.08.2000 р.).
Мета дослідження. Зважаючи на актуальність теми та її недостатню вивченість, автор ставить своєю метою комплексно проаналізувати процеси, пов’язані з виникненням та розвитком чорноморських адміралтейських поселень, соціально-економічним та правовим становищем мешканців цих населених пунктів протягом 1790-1861 рр., визначити місце адміралтейських поселенців серед інших груп населення Півдня України.
Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких завдань:
- систематизувати та проаналізувати історичну літературу з даної проблеми, визначити ступінь її вивчення, охарактеризувати повноту введення до іс-торичного обігу джерельної бази;
- розкрити передумови та причини утво-рення чорноморських адміралтейських поселень;
- розглянути процес засе-лення адміралтейських сіл у кінці XVIII – на початку XIX ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Чорноморські адміралтейській поселення (1790-1861 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок