Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,74 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Червінська Світлана Леонідівна
УДК 631.164.2: 657.372.2
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ-2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету міністрів України
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Сук Леонід Кіндратович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Герасимович Анатолій Михайлович,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
професор кафедри менеджменту банківської діяльності
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
Жук Валерій Миколайович,
Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу методології
обліку та аудиту
Провідна установа - Державна академія статистики, обліку та аудиту
Державного комітету статистики України,
кафедра обліку та аудиту, м.Київ
Захист відбудеться „19” жовтня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28
Автореферат розісланий „18” вересня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах подальшого проведення в Україні економічних реформ на основі ринкових відносин велике значення для розвитку суб’єкта підприємницької діяльності має його прибуток. Він є узагальнюючим показником, який відображає результати роботи підприємства і його підрозділів. Фінансові результати характеризують майже всі аспекти діяльності аграрного підприємства: продуктивність праці, ступінь використання основних засобів, трудових, матеріальних і грошових ресурсів, собівартість реалізованої продукції, її якість, обсяг та ціни реалізації продукції, тощо.
Прибуток показує економічну ефективність господарювання підприємства. Він слугує джерелом розширеного відтворення виробництва, соціального розвитку підприємства та платежів до бюджету держави. Чим вищий прибуток, тим більше можливостей у підприємства поновлювати свою матеріальну базу, розвивати нові виробничі програми і напрямки діяльності.
У розробку питань формування та обліку фінансових результатів значний внесок зробили вітчизняні вчені: І.А. Белобжецький, А.С. Булат, Ф.Ф. Бутинець, П.М. Герасим, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г.Кірейцев, П.О. Лайко, В.Г. Лінник, В.М. Пархоменко, П.Т.Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.М. Хомин та інші; зарубіжні дослідники: Х. Андерсен, А. Бабо, Ф. Вуд, Р. Ентоні, Д. Колдуелл, Б. Нідзл, Дж. Ріс, П. Самуельсон, Я.В. Соколов, Д. Стоун, Ч.Хонгрен, Дж. Фостер.
Однак, більшість досліджень були присвячені в основному питанням формування і розрахунку складових фінансових результатів, а не безпосередньо їх визначенню. Велика частина робіт опублікована до входження нашої країни в ринкову економіку, а тому окремі положення потребують доопрацювання. В дослідженнях формування та обліку фінансових результатів недостатньо враховані технологічні та організаційні особливості сільськогосподарського виробництва, економічні важелі його підтримки, зокрема, пільгове оподаткування, система дотацій, формування цін реалізації продукції тощо. Саме це обумовило актуальність обраної теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного аграрного університету Кабінету міністрів України і пов’язана з темою „Розробка організаційно-економічних і технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК України „ (номер державної реєстрації 0101U003739).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок