Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ

НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ

Назва:
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,60 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО
На правах рукопису
Покровська Ірина Леонідівна
УДК 81’373.72 = 512.161
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ
10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів
Америки та Австралії
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
ПІДВОЙНИЙ Володимир Миколайович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри тюркології
 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
ГОЛУБОВСЬКА Ірина Олександрівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології
кандидат філологічних наук
САТТАРОВА Зера Мамбетівна
Кримський інженерно-педагогічний університет,
завідувач кафедри кримськотатарського та турецького мовознавства
Провідна установа: Київський національний лінгвістичний університет МОН України
Захист відбудеться “ 21” лютого 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (01001 м. Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 207).
Автореферат розіслано “18” січня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Хамрай О.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останнім часом у лінгвістиці дослідження національної специфіки семантичних особливостей фразеологічних систем національних мов набувають все більшого поширення. Слід зазначити, що особлива увага приділяється взаємозв’язку фразеологізмів з мовними картинами світу та культурами народів. Більшість дослідників у цьому руслі намагаються вибрати якусь певну тематичну групу сталих виразів у відповідності до домінуючого компоненту фразеологізму, щоб охарактеризувати тип мотивації та етнонаціональні особливості фразеологічного пласту цієї групи. Зокрема, в українській лінгвістиці в останні роки вийшла у світ ціла низка публікацій, присвячених вивченню фразеологізмів з компонентом-зоонімом. Найбільш ґрунтовними є наукові розвідки І.О. Голубовської, О.П. Левченко, О.О. Селіванової, Д.В. Ужченко.
Вивченню безпосередньо турецьких порівняльних зворотів із зоонімом присвячені такі праці: 1) наукова стаття Йилмаза Буюккутлу, який зіставляє порівняльні звороти турецької та російської мов. Дана праця не охоплює фразеологію навіть у вузькому аспекті, а спрямована лише на дослідження одного напрямку стійких лексичних одиниць – порівняння; в цій праці за основу беруться російські порівняльні звороти, які автор поділяє на безеквівалентні та ті, які мають еквіваленти чи аналоги у турецькій мові; 2) стаття Н.Д. Піменової, присвячена лінгвокраїнознавчому аспекту турецьких та англійських фразеологізмів з компонентом-орнітонімом. Дослідження спрямоване на методику викладання фразеології та пояснення реалій іноземцям, що вивчають мову. Отже, існуючі праці, що пов’язані з вивченням фразеологізмів з компонентом-зоонімом, спрямовані лише на окремі аспекти даної теми і не висвітлюють питання проблематики турецької фразеології з компонентом-зоонімом в цілому.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у рамках загальної наукової теми Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Актуальні проблеми філології” (02 БФ 044-01). Дисертаційне дослідження співвідноситься також з науково-методичними та навчальними програмами кафедри тюркології Інституту філології.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення особливостей метафорично конотативних значень турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом, що полягає у створенні тематичної класифікації зазначеної групи фразеологізмів та визначенні специфічних рис у системних явищах турецької фразеології (фраземах та пареміях, що мають синоніми та варіанти).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок