Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 1,6-ДИЗАМІЩЕНИХ ДІІМІДАЗО[1,5-a]ПІРАЗИН-(4H, H)-5,10-ДІОНІВ І 4,5-ДИЗАМІЩЕНИХ ІМІДАЗОЛІВ

РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 1,6-ДИЗАМІЩЕНИХ ДІІМІДАЗО[1,5-a]ПІРАЗИН-(4H, H)-5,10-ДІОНІВ І 4,5-ДИЗАМІЩЕНИХ ІМІДАЗОЛІВ

Назва:
РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 1,6-ДИЗАМІЩЕНИХ ДІІМІДАЗО[1,5-a]ПІРАЗИН-(4H, H)-5,10-ДІОНІВ І 4,5-ДИЗАМІЩЕНИХ ІМІДАЗОЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,60 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАIНИ
ФIЗИКО-ХIМIЧНИЙ IНСТИТУТ iм. О.В. БОГАТСЬКОГО
ІВАНОВ ЮРІЙ ЕДУАРДОВИЧ
УДК 547.891.2’789.6
РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 1,6-ДИЗАМІЩЕНИХ
ДІІМІДАЗО[1,5-a; ?,5?-d]ПІРАЗИН-(4H, H)-5,10-ДІОНІВ
І 4,5-ДИЗАМІЩЕНИХ ІМІДАЗОЛІВ
02.00.03 – органiчна хiмiя
Автореферат
дисертацii на здобуття наукового ступеня
кандидата хiмiчних наук
Одеса – 2005


Дисертацiєю є рукопис.
Роботу виконано у відділі каталізу Фiзико-хiмiчного iнституту iм. О.В. Богатського НАН Украiни.
Науковий керівник | член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор
Камалов Герберт Леонович,
Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В. Богатського НАН України, завідувач відділу каталізу
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор
Обушак Микола Дмитрович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка, завідувач кафедри органічної хімії
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Вострова Людмила Миколаївна,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Провідна установа | Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України
Захист вiдбудеться 28 жовтня 2005 року о 12 годинi на засiданнi спецiалiзованоi вченоi ради Д 41.219.02 в Фiзико-хiмiчному iнститутi iм. О.В Богатського НАН Украiни (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86)
З дисертацiєю можна ознайомитися у науковiй бiблiотецi Фiзико-хiмiчного iнституту iм. О.В. Богатського НАН Украiни.
Автореферат розіслано 26 вересня 2005 р.
Вчений секретар
спецiалiзованоi вченоi ради,
кандидат хiмiчних наук, с.н.с. Л.О. Литвинова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтерес до гетероциклічних систем, які фрагментарно містять ядра імідазолу, історично обумовлений тією роллю, яку грають пуринові основи, що входять до складу нуклеїнових кислот, в забезпеченні процесів життєдіяльності, зокрема, в передачі коду спадкової інформації і синтезу білків. Протягом багатьох років розвиток досліджень в ряді імідазолу і конденсованих гетеросистем на його основі стимулюються не тільки інтересом до теоретичних аспектів хімії цих сполук, але й перспективністю пошуку нових препаратів для біології, медицини і сільського господарства.
Раніше Е.І. Івановим і співробітниками була показана можливість застосування похідних 1,6-дизаміщених діімідазо[1,5-а; ?,5?-d]піразин-(4H, H)-5,10-діонів (діімідазодикетопіперазинів, ДІДКП) для отримання змішаних похідних імідазол-4,5-дикарбонової кислоти.
Однак, отримані результати, на наш погляд, далеко не вичерпують синтетичні можливості ДІДКП і 4,5-дизаміщених імідазолів на їх основі. Так, зокрема, раніше практично не розглядались реакції гетероциклізації вказаних сполук дією моно- і бінуклеофілів.
Ці міркування й визначили основну мету і завдання даної роботи, а також вибір об’єкту і предмету даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота виконана в рамках теми державного бюджету “Розробка лікарських, кардіотропних препаратів на основі похідних пурину та його гомологів” (№ державної реєстрації 0193U041879, 1992-1996 рр.) і “Молекулярні механізми дії і конструювання біологічно активних речовин (нейротропних, противірусних, протимікробних)” (№ державної реєстрації 0102U001629, 2002-2006 рр.)
Мета та завдання дослідження. Метою роботи було виявлення особливостей гетероциклізації 1,6-дизаміщених діімідазо[1,5-а; ?,5?піразин-(4H, H)-5,10_діонів (ДІДКП) і змішаних похідних імідазол-4,5_дикарбонової кислоти.
Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання:
- розробити препаративно зручні методи синтезу нових похідних ДІДКП;
- вивчити можливості синтезу похідних імідазол-4,5-дикарбонової кислоти та 5-ароїлімідазол-4-дикарбонових кислот шляхом взаємодії отриманих ДІДКП з моно- і біфункціональними нуклеофілами;
- на основі отриманих ДІДКП і 4,5-дизаміщених імідазолів розробити принципово нові підходи до синтезу анельованих бі- та трициклічних систем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 1,6-ДИЗАМІЩЕНИХ ДІІМІДАЗО[1,5-a]ПІРАЗИН-(4H, H)-5,10-ДІОНІВ І 4,5-ДИЗАМІЩЕНИХ ІМІДАЗОЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок