Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

Назва:
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,01 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ЧУПАХІНА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
УДК 371.26:373.3:371(477) “ХХ-ХХІ ст.”
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ
(друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Івано-Франківськ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Лисенко Неллі Василівна,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, завідувач кафедри
теорії та методики дошкільної освіти
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Чайка Володимир Мирославович,
Тернопільський національний університет
імені Володимира Гнатюка,
директор інституту педагогіки і психології;
кандидат педагогічних наук, доцент
Шапошнікова Ірина Миколаївна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри
початкового навчання
Захист відбудеться “20” листопада 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шев-ченка, 79, конференц-зала Будинку вчених).
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).
Автореферат розісланий “19” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Р.Кирста
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах кардинального ре-формування освіти України, зумовленого входженням у європейський освітній простір, необхідним є підвищення її якості шляхом узгодження всіх компонентів з усталеними світовими стандартами і зразками.
Національна доктрина розвитку освіти передбачає створення рівних можливостей для її здобуття дітьми та молоддю з постій-ним оновленням змісту знань й форм їх повідомлення внаслідок впровадження освітніх інноваційних технологій.
Задля поступу держави до високої якості освіти важливо знати, аналізувати й синтезувати контекст освітніх змін у різних країнах, що сприяє прогнозуванню не лише перспективних напрямів роз-витку означеної галузі, а й ефектив-них механізмів вирішення її проблем. Відповідно пріоритетним завданням сучасної школи є підготовка учнів до самоосвіти, яка невіддільна від формування їх активності, саморегуляції та оцінювальних умінь у навчально-виховному процесі. Це передбачає вільне володіння знаннями, визначення рівня їхньої відповідності чинним вимогам, співвіднесення власних сил і здібностей з умовами навчального середовища та його відповідне цілепокладання на нові пізнавальні завдання.
Такий підхід до оцінювання забезпечує його спрямованість не лише на засвоєння знань і способів оволодіння ними, а й на школяра як суб’єкта пізнавальної діяльності. Оскільки таке розуміння оцінювальної діяльності набуває особливого значення в умовах швидкої змінюваності освіти, важливо формувати у школярів уміння об’єктивно оцінювати події, факти, здійснювати власний вибір на основі усвідомленої оцінки. Відповідно оцінювання знань є не лише показником якості їх освіти, а й чинником, який впливає на формування особистості в цілому.
Уперше проблеми оцінювання результатів навчальної діяльності, значення оцінки в організації школи й освіти загалом відображено в працях А.Дістервега, Я.Коменського, М.Ломоносова, Й.Песталоцці, М.Пиро-гова. Згодом набули розвитку такі аспекти цієї діяльності: історичний контекст (Н.Басова, О.Егоров, Ф.Корольов); виховний потенціал і психолого-педа-гогічні особливості (Б.Ананьєв, Ш.Амонашвілі, О.Богда-нова, Я.Джасмус, В.Сухомлинський та ін.); оцінювання як процес (С.Архангельський, Ю.Бабанський, Т.Ільїна, А.Кочергин, В.Мізинців, Р.Нойнер та ін.); методика оцінки рівня засвоєння навчального матеріалу (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок