Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 21

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Вип. 3. Львів: Коопосвіта, 1998. — С. 100?107.
16.
Шевчук В. Дослідження чинників впливу на номінальний і реаль-ний обмінний курс гривні // Вісник ЛКА. Серія економічна. Вип. 4. Львів: Коопосвіта, 1998. — С. 248?257.
17.
Шевчук В. Девальвація бразильського реала: корисні висновки // Економіст. 1999. № 4. — С. 70?75.
18.
Шевчук В. Копич І. Монетарні ефекти платіжного балансу в еко-но-мі--ці України, 1996?98 рр. // Вісник НБУ. 2000. № 9. С. 41?43. (Особистий внесок: зроблено теоретичну інтерпретацію процесу фінансу-ван-ня дефіциту бюджету за допомогою припливу капіталу).
19.
Шевчук В., Гуменна Л., Чупик І. Проблема “подвійного дефіциту” бюджету і платіжного балансу в перехідних економіках // Вісник ЛКА. Серія економічна. Вип. 7. Львів: Коопосвіта, 2000. С. 62?68. (Осо-бис-тий вне-сок: обґрунтування зв’язку між сальдо бюджету і поточ-но-го рахунку).
20.
Шевчук В., Савчук В. Порівняльний аналіз чинників зовнішнього бор-гу в країнах Східної Європи і Латинської Америки / Проблеми форму-ван-ня рин-ко-вої економіки: Міжвідомчий науковий збірник. — Вип. 8. К.: КНЕУ, 2000. С. 74Ї82. (Особистий внесок: інтерпретація результатів емпіричного оціню-вання аналітичних залежностей зовнішнього боргу).
21.
Шевчук В. Макроекономічні чинники впливу на сальдо поточного ра-хун-ку в країнах Латинської Америки та Східної Європи / Стратегія еконо-міч-но-го розвитку України: Науковий збірник. — Вип. 1. К.: КНЕУ, 2000. С. 172Ї176.
22.
Шевчук В. Вплив монетарної політики на промислове виробництво, інфляцію та РОК в Україні // Вісник НБУ. 2001. № 1. C. 12Ї15.
23.
Шевчук В. Обмежений валютний контроль як засіб ефективного дер--жавного регулювання / Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник на-уко-вих праць. Львів: Коопосвіта, 2001. С. 249?253.
24.
Шевчук В. Вплив чинників платіжного балансу на динаміку доходу в нестабільному економічному середовищі / Вісник ЛКА. Серія економічна. Вип. 8. Львів: Коопосвіта, 2001. С. 69?74.
25.
Шевчук В. Чинники українського експорту-імпорту в 1994?2000 рр. / Вісник ЛКА. Вип. 10. Львів: Коопосвіта, 2001. С. 50?59.
26.
Шевчук В. Слабка гривня як чинник спаду промислового вироб-ни-цтва і погіршення торговельного балансу // Вісник НБУ. 2002. № 8. C. 21Ї24.
27.
Шевчук В. Ефект Баласси?Самуельсона у доларизованій економіці зі “залежною” структурою сукупного попиту і пропозиції / Вісник ЛКА. Серія економічна. Вип. 12. Львів: Коопосвіта, 2002. С. 27?34.
В інших виданнях:
28.
Шевчук В. Феномен доларизації та його вплив на стан тор-го-ве-ль-ного балансу України // Матеріали конференції проф.-викл. складу і аспірантів ака-демії за підсумками НДР у 1995 р. Львів: ЛКА, 1995. С. 191?193.
29.
Шевчук В. Конкурентоспроможність українських товарів: макроеко-но-мічний аспект // Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні проблеми розвитку ринку, сертифікації та конкурентоспроможності та пос-луг”. Львів: ЛКА. 1996. С. 106?107.
30.
Шевчук В. Від’ємне сальдо платіжного балансу України: основні “за” і “проти” / Проблеми становлення маркетингу і зовнішньоекономічного комп-лексу в перехідних економіках: Збірник наукових праць. Львів: ЛКА; ЛПІ, 1996. — С. 86?88.
31.
Шевчук В. Дефіцит платіжного балансу як характерна риса латино-аме-риканської моделі економічного розвитку / Проблеми становлення мар-ке-тингу і зовнішньоекономічного комплексу в перехідних економіках: Збірник наукових праць. Львів: ЛКА; ЛПІ, 1996. — С. 89?90.
32.
Шевчук В. Зростання попиту на гроші та стан рівноваги зовніш-ньо-го та внутрішнього балансів у відкритій економіці // Матеріали конференції про-фесорсько-викладацького складу і аспірантів. Львів: ЛКА, 1997. С. 19?20.
33.
Шевчук В., Мізюк Б. Вихід українських підприємств на європейські ринки: вплив протекціонізму // Вісник ТАНГ. “Проблеми економічної інтеграції України в ЄС: мікроекономічний аспект”. Друга міжнародна наукова конфе-рен-ція (Ялта-Форос, Україна, 23?25 вересня 1997 р.). Тернопіль, 1997. С. 90Ї92. (Особистий внесок: аналіз впливу змін цінових співвідношень на прибутковість підприємств-експортерів).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок