Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 22

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

34.
Шевчук В., Мізюк Б. Помірна девальвація: проблема теоретичного обґрун-тування статистичної моделі / Праці міжнародної конференції “Еконо-мет-ричні методи і моделі в економіці” (Львів, 4?6 лютого 1998 р.). Львів: ЛДІ ім. Івана Франка; ЛКА, 1998. С. 58?66. (Особистий внесок: теоре-тич-ний розв’язок моделі зі залежністю сукупної пропозиції від РОК).
35.
Шевчук В. Вирівнювання дефіциту платіжного балансу в умовах фік-со-ваного обмінного курсу: потенційні переваги та обмеження / Форму-вання рин-кової економіки в Україні: Науковий збірник. — Вип. 1. Львів: ЛДУ ім. Івана Франка: Центр ринкознавства “Інтереко”, 1997. С. 51—54.
36.
Шевчук В. Валютний коридор: переваги та обмеження / Торгівля, ко-мерція, підприємництво: Збірник наукових праць. Львів: ЛКА, 1998. — С. 135?136.
37.
Шевчук В. Переваги та недоліки “західного” вектора в українській економічній політиці / Матеріали наук.-практ. конференції “Інтеграція України у світове співтовариство” (Київ, 19?20 грудня 1998 р.). ? К.: USIA/IREX, 1998. — C. 67?74.
38.
Шевчук В. Чинники економічного зростання в Україні та країнах Ла-тин-ської Америки / Збірник виступів за матеріалами круглого столу “Проб-леми економічного зростання” (Київ, 16 вересня 2001 р.). К.: Альтерпрес, 2001. — C. 56?66.
39.
Шевчук В. Вплив обмежень платіжного балансу на перехід до ста-ло-го розвитку / Матеріали міжнародної конференції “Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству” (Донецьк, 21?22 березня 2001 р.). Донецьк: ДУЕТ, 2001. С. 162?166.
40.
Шевчук В. Відмінний вплив “слабкої” грошової одиниці у транс-фор-маційних економіках / Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції “Стра-тегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування” (Київ, 25?26 травня 2002 р.). К.: НБУ, 2002. С. 207?212.
41.
Шевчук В. Структурні аспекти низького попиту на інвестиції / Мате-рі-али Другої міжнародної наук.-практ. конференції “Розвиток науково-технічних парків та інновацій-них структур інших типів: Україна і світовий досвід” (Львів, 16?17 червня 2003 р.). Львів: ЛОДА; Західний науковий центр НАНУ, 2001. С. 190?191.
42.
Shevchuk V. The Influence of Devaluation Policies on the Exchange Rate of Ukrainian Currency // Ukrainian Economic Review. Vol. III. 1997Ї98. P. 155Ї166.
43.
Shevchuk V. Interest Groups Pressure and Exchange Rate Behavior in Ukra/ [In]tolerance and [co]operation in Europe and the Euroatlantic Area. SelecConference Papers. Bucuresti: European Studies Foundation Publishing House, 2000. Ї P. 97Ї105.
44.
Shevchuk V., Kopych I. The impact of capital flows in Ukraine’s ecoin the years 19951998 / Proceedings of the Seminar “Statistical Methods in Socioeconomic Researches. Theory and Applications” (Krakow, 8Ї10 November, 1999). Krakow: Akademia Economiczna, 2000. — P. 35Ї43. (?собистий вне-сок: аналіз теоретичної моделі фінансування дефіциту бюджету за допомогою припливу капіталу).
45.
Shevchuk V., Kopych R. Budget Deficit and Real Exchange Rate: the Case of Ukraine, Poland, and the Czech Republic / Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar “International Comparisons of Socio-EcoConseof Transition Processes in Central-East European Countries” (Krynica, 6-8 November, 2002). Krakow: Akademia Economiczna, 2003. Ї P. 35Ї49. (?со-бистий внесок: оцінка зв’язку між сальдо бюджету і реальним обмінним курсом для України).
АНОТАЦІЯ
Шевчук В. О. Взаємодія платіжного балансу і економічного зростання у країнах з транзитивною економікою. — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.05.01 — Світове господарство і міжнародні економічні відноси-ни. — Київський національний економічний університет.— Київ, 2004.
Дисертацію присвячено питанням взаємодії чинників платіжного балансу (передусім поточного рахун-ку і торговельного балансу) і економічного зрос-тан--ня та розробці теоре-тич-них засад і шляхів практичної реалізації цілісної еко-но-мічної політики у тран--зитивній економіці.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок