Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,59 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
ГРИШИНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
УДК 336.531.2
БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ–2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор
Редькін Олександр Семенович,
Одеський державний економічний
університет, професор кафедри менеджменту.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Мороз Анатолій Миколайович,
Київський національний економічний
університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри банківської справи;
кандидат економічних наук
Андрійчук Василь Матвійович,
Національний банк України, заступник
начальника управління грошової і банківської статистики.
Провідна установа | Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України,
відділ фінансових ресурсів держави, м. Київ.
Захист відбудеться “17” квітня 2002 року о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України, 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “16” березня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Наукове дослідження присвячено розгляду шляхів активізації, регулю-вання та банківського фінансування інвестиційної сфери Укра-їни на суча-сному етапі, враховуючи світовий досвід макро- та мікроекономічного ре-гулювання інвестиційної діяльності.
Актуальність теми визначається необхідністю пошуку шляхів ефек-тивного регулювання відтворення капіталу на Україні, взаємодії реального та фінансового секторів з метою активізації інвестиційної сфери та еконо-мічного зростання держави. Інвестиції – невід’ємна складова процесу від-творення капіталу. Якщо в країні не створено умови для накопичення і ре-алізації інвестиційних ресурсів, національний капітал приходить у занепад, йде з країни, поступається місцем капіталу іноземному. Врешті-решт втра-чаються економічна незалежність і економічна безпека країни.
Вважається, що в Україні завершується процес економічних перетво-рень, внаслідок якого усунено прямі – непрямі присутні – обмеження у надан-ні фінансових послуг у сфері інвестування. Однак від проголошення ре-фо-рм до їх впровадження і отримання суттєвих результатів проходять роки, які, на жаль, не змінюють сутність проблеми. Довготривалу фінансово-бан-ківсь-ку кризу – як свідчить досвід нашої країни – не можна подолати лише за допомогою курсу, орієнтованого на макрофінансову стабілізацію зі знижен-ням темпів інфляції. Такий курс суперечить структурно-інновацій-ній пе-ребудові економіки. Потрібні стратегічні зміни напрямів економічної по-лі-тики з орієнтацією на мотивування процесу поширеного відтворення капі-талу у галузях виробництва.
Раціональна стратегія і тактика дій кредитно-фінансових установ за під-тримки державних структур здатна забезпечити прилив капіталу для роз-витку сфери виробництва і обігу, стимулювати накопичення прибутків на-селення та суб’єктів господарювання, зменшити обсяг державного боргу, сприяти стабілізації фінансово-кредитної системи, бути важливим фактором економічного зростання.
Розв’язанню питань узгодження механізмів регулювання, а також ви-значення меж втручання уряду в інвестиційну сферу присвячено багато теоретичних розробок. Вагомий внесок у розвиток економічної теорії інвестування внесли українські вчені, серед яких В. Геєць, Б. Кваснюк, Л. Нейкова, О. Редькін, Д. Черваньов та інші. Це свідчить про те, що у вітчизняній економічній науці сформувалася досить плідна течія, яка здатна обґрунтувати шляхи активізації інвестиційної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок