Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Інтенсифікація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровІдноЇ керамІки Bi(Pb)–Sr–Ca–Cu–O

Інтенсифікація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровІдноЇ керамІки Bi(Pb)–Sr–Ca–Cu–O

Назва:
Інтенсифікація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровІдноЇ керамІки Bi(Pb)–Sr–Ca–Cu–O
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,99 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НацІональний ТехнІЧний Університет УкраЇни
“Київський політехнічний інститут”
Юрченко Ірина Олександрівна
УДК 621.762+538.945
Інтенсифікація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровІдноЇ керамІки Bi(Pb)–Sr–Ca–Cu–O
Спеціальність 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному Технічному Університеті України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти та науки України
Науковий керівник канд.техн.наук, доцент
Морозов Віктор Васильович,
НТУУ “КПІ”, зав. кафедрою високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
Офіційні опоненти:
докт.техн.наук, академік НАН України, професор Кислий Павло Степанович, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, головний науковий співробітник
канд.техн.наук Фліс Альбіна Олексіївна, Інститут проблем матеріалознавства НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа
Державна металургійна академія України, кафедра порошкової металургії та захисту металів, Міністерство освіти та науки України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “18” грудня 2000 р. о 15 год
на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.002.12 НТУУ “КПІ”
за адресою: 03056, Київ–56, просп. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корп. 9, ауд. 
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці НТУУ “КПІ” за адресою: 03056, Київ–56, просп. Перемоги, 37.
Автореферат розісланий “14 ” листопада 2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
канд.техн.наук, доцент
Сиропоршнєв Л.М.
ЗАГАЛЬНА характеристика роботи
Актуальність теми. Одним з перспективних напрямків матеріалознав-ства є розробка та дослідження високотемпературних надпровідників. Перед нау-ковцями стоїть завдання створити теоретичні засади виготовлення матеріалу, що не тільки має нульовий електроопір, але й може нести значне струмове навантаження, тобто має високе значення критичного струму при температурах вище точки кипіння рідкого азота. Важливим фактором для практичного застосування високотемпературних надпровідників є також технологічність їх виготовлення.
Найперспективнішою серед інших високотемпературних систем зогляду на практичне застосування є надпровідна кераміка Bi–Sr–Ca–Cu–O. Значна час-тина розробок світових вироб-ничих компаній стосується вісмутової кераміки, а саме – фази Bi2Sr2Ca2Cu3O10+х (2223) з температурою надпровідного переходу (Тс) 110 К. Але існуюча технологія виготовлення вісмутової кераміки має ряд недоліків. Основні з них – великий термін відпалу, необхідний для перетворення більш низькотемпературної (Тс  К) надпровідної фази Bi2Sr2Ca1Cu2O8+х (2212) на фазу 2223 та отримання в складі кераміки переважно цієї фази, а також недостатньо високе значення критичного струму. На експлуатаційні характеристики надпровідної вісмутової кераміки (значення критичного струму при температурі 77 К, його температурну та польову залежності) впливає не тільки вміст фази 2223, а й структура, яка визнача-ється розміром і просторовою орієнтацією зерен фази 2223, кількістю, розміром і розташуванням включень фази 2212 та ненадпровідних фаз, морфологією міжзеренних границь. Загальний вплив цих чинників визначає “якість” надпровідної кераміки, яку можна визначити шляхом вимірювання не тільки транспортних характеристик, але й структурночутливих магнітних властивостей.
Вдосконалення технології, визначення значущих параметрів технологічного процесу допоможуть зробити вісмутову надпровідну кераміку більш доступною як для вивчення, так і для виготовлення експериментальних виробів з неї на Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати досліджень використані при виконанні робіт по проектам 05.42.06/006-93 “Розробка технології одержання композиційних матеріалів”, 07.04.05/027-93 “Розробка технології одержання керамічних матеріалів на основі аморфних структур”, 05.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Інтенсифікація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровІдноЇ керамІки Bi(Pb)–Sr–Ca–Cu–O

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок