Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ АНІЗИДИНІВ ТА АМІНОАЦЕТОФЕНОНІВ

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ АНІЗИДИНІВ ТА АМІНОАЦЕТОФЕНОНІВ

Назва:
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ АНІЗИДИНІВ ТА АМІНОАЦЕТОФЕНОНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,55 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
Стратан Наталія Валентинівна
УДК 544.653:547.55
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ
НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ АНІЗИДИНІВ ТА АМІНОАЦЕТОФЕНОНІВ
02.00.04 ? фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів ? 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Ковальчук Євген Прокопович,
завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор
Туровський Анатолій Антонович,
завідувач відділом хімії і біотехнології горючих копалин
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України;
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Токарєв Віктор Сергійович,
доцент кафедри органічної хімії
Національного університету „Львівська політехніка”.
Провідна установа: | Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк.
Захист відбудеться “_8 ” лютого 2006 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.10 у Львівському національному університеті ім. І. Франка за адресою:
79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, хімічний факультет, ауд. № 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету ім. І. Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “ 12 ” грудня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 Яремко З.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Широкий спектр фізико-хімічних властивостей полімерів аніліну та його похідних обумовили їх використання в наукових дослідженнях і промисловій практиці. Поліаніліни застосовують як електроактивний матеріал для виготовлення катодів хімічних джерел живлення, фотоелектродів, суперконденсаторів завдяки здатності акумулювати електричну енер-гію, генерувати фотострум та накопичувати заряд високої густини. Чутливість таких полімерних плівок до парів хлороводню, метанолу, ацетону, сполук амонію у водних розчинах, робить їх при-датними для конструювання хімічних сенсорів, а при введенні у полімерну матрицю ензимів, та-ких як холестерол або глюкозооксидаза – можливе створення біосенсорів.
Встановлення закономірностей перебігу поліконденсації ароматичних амінів, тісно пов’я-заних з наявністю електронодонорних чи електронакцепторних замісників у фенільному кільці, їх положенням відносно групи, що приймає безпосередню участь в реакціях видовження ланцюга, відкриє можливості для одержання якісно нових полімерів з прогнозованими властивостями. З іншого боку, дані про фізико-хімічні властивості полімеризатів необхідні для розробки раціональ-них принципів управління процесами поліконденсації чи полімеризації.
Основною проблемою теорії перенесення заряду у плівках електроактивних полімерних сполук є встановлення не лише механізму електрохімічних перетворень у макромолекулах, але й факторів, що впливають на формування структури полімеру – це спосіб та умови проведення синтезу, ініціювання поліконденсації, ріст, обрив і деградація полімерних ланцюгів. Відсутність теоретичних узагальнень про електропровідність поліанілінів істотно ускладнює оптимізацію процесів поліконденсації та їх промислову реалізацію. У зв’язку з цим, проведення системних нау-кових досліджень сприяє створенню теоретичних основ вибору оптимальних умов синтезу арома-тичних азотовмісних полімерів і є своєрідним розв’язком актуальної проблеми хімії провідних високомолекулярних сполук.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота вико-нана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка і відповідає пріоритетному напрямку „Нові речовини і матеріали” в рамках 7.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ АНІЗИДИНІВ ТА АМІНОАЦЕТОФЕНОНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок