Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу

Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу

Назва:
Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,61 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут регіональних досліджень НАН України
Килимнюк Віктор Йосипович
338.24:622.323. (477)
Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України
на основі контролінгу
Спеціальність – 08.06.02 –
Підприємництво, менеджмент та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Пушкар Михайло Семенович,
Тернопільська академія народного господарства,
завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор економічних наук
Кваснюк Борис Євгенович
Інститут економічного прогнозування НАН України
завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Крикавський Євген Васильович,
національний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ проблем економіки галузей паливно-енергетичного комплексу і енергозбереження, м. Київ
Захист відбудеться 29.05.2001 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України.
Автореферат розісланий 29.04.2001 р.
Вчений секретар,
кандидат економічних наук В. ЖОВТАНЕЦЬКИЙ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Досвід діяльності господарських суб'єктів в перехідному періоді до ринку все в більшій мірі засвідчує важливість забезпечення ефективності управління. Цілком очевидним стає той факт, що реалізація матеріальних процесів невіддільна від сфери управління, внаслідок чого забезпечення ефективності в цій сфері має не менше значення, ніж позитивні зрушення безпосередньо в сфері матеріального виробництва.
Теперішній стан розвитку виробничих систем визначають процеси раціонального поєднання нових технологічних досягнень і форм господарювання, методів управління, які грунтуються на принципах підприємництва.
З огляду на це, до основних пріоритетів здійснення ринкових реформ в Україні на сучасному етапі належить розвиток систем управління виробничо-господарською діяльністю і кардинальне підвищення його ефективності. Очевидна потреба - надати пріоритет виваженій політиці щодо формування виробничо-господарських структур та активному управлінню їх діяльністю, що обумовить підвищення рівня керованості економічними процесами.
В розробку проблематики, пов'язаної з розвитком підприємства, підвищенням ефективності бізнесу та його управління на основі раціональної побудови контролінгу значний внесок зробили зарубіжні і вітчизняні вчені-економісти О.Амоша, І.Ансофф, П.Бєлєнький, Є.Бойко, В.Геєць, Н.Данілочкіна, М.Долішній, М.Оленєв, В.Пила, О.Петрик, М.Пушкар, В.Івашкевич, А.Кармінський, Б.Кваснюк, М.Козоріз, О.Кузьмін, Є.Крикавський, Є.Майєр, Р.Ман, В.Мікловда, С.Фалько, Д.Хан, І.Тивончук, А.Шеремет, Б.Штрайт та інші. Проте в науковій літературі серед найважливіших проблем забезпечення ефективності діяльності суб'єктів господарювання методологічні і прикладні аспекти формування і реалізації управлінських рішень на основі контролінгу залишаються найменш дослідженими. У більшості наукових публікацій контролінг розглядається як інструмент для реалізації лише окремих функцій управління. Особливо гострою є проблема системного підходу до планування, формування і функціонування контролінгу як завершеного механізму і практичних дій забезпечення ефективної діяльності та розвитку підприємства.
Недостатня розробленість таких питань в теоретико-методологічних аспектах та прикладному плані, необхідність і актуальність шляхів розвитку ефективних систем управління підприємництвом обумовили вибір теми і зміст дисертаційного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок