Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст.: еволюція взаємовідносин

Загрузка...

Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст.: еволюція взаємовідносин

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст.: еволюція взаємовідносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,87 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КУЗЬМУК Олексій Сергійович
УДК 94 (477) “16/17”: 271-055.1
Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі
в XVII – XVIII ст.: еволюція взаємовідносин
спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі давньої та нової історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Ульяновський Василь Іринархович,
професор кафедри давньої та нової історії України Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Гуржій Олександр Іванович,
провідний науковий співробітник відділ історії України середніх віків
Інституту історії України НАН України
кандидат історичних наук
Яременко Максим Васильович,
завідувач Науково-дослідного центру “Спадщина Києво-Могилянської
академії” Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Провідна установа Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 19 грудня 2005 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 17 листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою і завданням дослідження. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, восьми додатків. Обсяг основного тексту роботи – 185 сторінок, списку використаних джерел та літератури – 20 сторінок (166 позицій), додатки – 11 сторінок.
Актуальність дослідження. Київ з його численними святинями – церквами та монастирями займає особливе місце у соціосакральному просторі України. З часів давньоруської держави Рюриковичів місто було не лише світською, але й духовною столицею України-Руси. Після втрати цієї функції за монгольської влади і литовсько-польської доби, Київ повернув її вже на початку XVII ст., коли знову став престольним містом Київської митрополії. Саме тоді київське духовенство почало витворювати концепт про оборону православ’я як головну ідею та гасло козацьких рухів. Гасло оборони “істинної православної віри” почало використовуватись на початку XVII ст. й самим козацтвом в його боротьбі за свої станові права.
Завданням цієї роботи є дослідження реальної ситуації в ділянці стосунків низового козацтва з церковними структурами. Попри численні студії козаччини, це питання, а також більш глобальна проблема реконструкції релігійної свідомості козацтва, залишається не з’ясованою. Для висвітлення означеної проблеми на конкретному рівні найбільш репрезентативним може бути зріз стосунків Війська Запорозького Низового (далі – ВЗН) із київськими чоловічими монастирями. Протягом XVII - XVIІI ст. саме в цій сфері сформувалася своєрідна система зв’язків духовного, соціального та економічного характеру. Прикордонний статус Запорожжя зумовив ряд специфічних рис у стосунках ВЗН та київських монастирів. Межигірський та Св.-Софійський монастирі відігравали основну роль у формуванні церковного укладу ВЗН.
В українському сьогоденні однією з актуальних проблем є питання задоволення релігійних потреб у військових формуваннях, функціонування інституту військових капеланів, загалом релігійне виховання майбутніх вояків зі шкільної лави. Досвід минулих поколінь, й зокрема досліджуваної в нашій праці доби, сприятиме найбільш органічному й багатоаспектному вирішенню посутніх завдань сучасності та забезпечить тяглість існуючої традиції.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст.: еволюція взаємовідносин

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок