Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв'язків у широкомасштабних системах в умовах ринкової економіки (на прикладі лісопромислового комплексу)

Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв'язків у широкомасштабних системах в умовах ринкової економіки (на прикладі лісопромислового комплексу)

Назва:
Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв'язків у широкомасштабних системах в умовах ринкової економіки (на прикладі лісопромислового комплексу)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,34 KB
Завантажень:
370
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Благун Іван Семенович
УДК 330.115
Моделювання механізму формування
та регулювання виробничих зв'язків
у широкомасштабних системах в
умовах ринкової економіки
(на прикладі лісопромислового комплексу)
Спеціальність: 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Харківського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор
Забродський В”ячеслав Адамович
Харківський національний університет,
завідувач кафедри економічної кібернетики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ковальчук Констянтин Федорович
Національна металургійна академія України
(м. Дніпропетровськ)
декан економічного факультету
доктор економічних наук, доцент
Ріппа Сергій Петрович
Академія державної податкової
служби України (м. Ірпінь, Київської обл.)
начальник відділу розвитку обліково-інформаційних
технологій науково-дослідного центру
доктор економічних наук, професор
Ткаченко Іван Семенович
Тернопільська академія сільського господарства,
завідувая кафедри економіко-математичних
методів і моделей
Провідна установа: Харківський державний економічний університет,
кафедра економічної кібернетики
Міністерства освіти і науки України (м. Харків)
Захист відбудеться “22“ вересня 2000р. о14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.006.01 Київськоно національного економічного університету за адресою:
03680, м.Київ, пр.Перемоги, 54/1, ауд.214
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київськоно національного економічного університету.
Автореферат розісланій “22“ серпня 2000р.
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради Шарапов О.Д.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Проведення в Україні роздержавлення промислових підприємств і перехід від централізованих методів господарювання з повною прив’язкою споживачів до постачальників послужили поштовхом до того, що лі-со-промисловий комплекс (ЛПК) Карпатського регіону України, що складався з трьох лісозаготівельних об’єднань “Прикарпатліс”, Закарпатліс”, а також “Черні-вецьліс”, практично розпався на велику кількість самостійних невеликих підпри-ємств, біль-шість яких не змогли витримати жорстку ринкову конкуренцію, що призвело до ско-рочення або взагалі спаду виробництва на цих підприємствах.
Основою їх виживання у ринкових умовах, на нашу думку є процес гори-зонтальної інтеграції підприємств з метою отримання синергетичного ефекту.
Проблеми організації та функціонування інтеграційного типу широкомас-шта-бних систем, прикладом яких можуть бути фінансово–промислові групи або страте-гічні альянси не здобули свого вирішення ні в теоретичній, ні в прикладній економіці України. Але щоб витримати жорстку ринкову конкуренцію у лісопро-мисловому ви-робництві необхідно переходити від самостійних підприємств до систем інтеграцій-ного типу.
Особливу роль у побудові інтеграційних схем господарювання відво-диться економіко–математичному моделюванню як інструментарію, що забезпе-чує розра-хунково–аналітичну частину аналізу та процесу організації ЛПК, як ін-теграційної широкомасштабної системи та прийняття узгоджених рішень в сис-темах такого класу.
Сьогодні діяльність організації і функціонування ЛПК, як широкомасшта-бної системи, ще не отримала достатнього розвитку і тому вважається досить ак-туаль-ною. Це особливо має значення для економіки регіону, в якому лісопромис-ловий комплекс є одним із найважливіших об’єктів.
Зміст прогресивних перетворень у цей період повинен стати визначним і сприяти розвитку таких господарських структур, які б забезпечували ЛПК на рі-вні регіону гарантії досягнення цілей його перспективного розвитку і найбільш ефекти-вну й збалансовану за ресурсами виробничу і господарську стратегію і та-ктику дія-льності усіх підприємств, які входять до складу ЛПК.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв'язків у широкомасштабних системах в умовах ринкової економіки (на прикладі лісопромислового комплексу)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок