Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ СТАНІСЛАВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ СТАНІСЛАВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Назва:
МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ СТАНІСЛАВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,28 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
ім. М.В.ЛИСЕНКА
РОМАНЮК Леся Богданівна
УДК 78.01; 78.07
МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ СТАНІСЛАВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Спеціальність 17.00.01 – теорія та історія культури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі музикознавства Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України (м. Івано-Франківськ)
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент
Толошняк Наталія Анатоліївна,
доцент кафедри музикознавства
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Міністерства освіти і науки України
(м. Івано-Франківськ)
Офіційні опоненти: член-кореспондент Академії мистецтв України,
доктор мистецтвознавства, професор
Терещенко Алла Костянтинівна,
провідний науковий співробітник
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М.Т.Рильського НАН України (м. Київ)
 
кандидат мистецтвознавства, доцент
Копиця Маріанна Давидівна,
професор кафедри історії української музики
Національної музичної академії України
імені П.І.Чайковського Міністерства
культури і туризму Уsкраїни (м. Київ)
Захист відбудеться “25” січня 2008 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.869.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук у Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка за адресою: 79005, м. Львів, вулиця О.Нижанківського, 5, 2-й поверх, Малий зал.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка за адресою: 79005, м. Львів, вул. О.Нижан-ківського, 5.
Автореферат розіслано “21” грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат мистецтвознавства, доцент О.Т.Катрич


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Історія музичної культури є одним із найважливіших компонентів загальної історії. У контексті процесу становлення національної ідентичності виникає необхідність усебічного дослідження в галузі етичних цінностей та духовних надбань. Досягнення панорамності культурного світобачення неможливе без актуалізації культурно-мистецьких явищ минулого. Наукової систематизації вима-гають артефакти не лише загальнонаціонального, але й регіонального значення. Серед перспективних напрямків сучасного історичного музикознавства є, зокрема, краєзнавство – субсистема культури, синхронний та діахронний зріз якої містить у собі значний інформативний потенціал.
У цьому контексті зростає актуальність дослідження різноманітних галузей культури галицької землі. Звернення до історії музичного життя Західної України другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття (до 1939 року) через висвітлення його особливостей в окремих, найбільш розвинутих куль-турних центрах краю, яким на той час був Станіславів, зумовлене наявністю численних “білих плям”. Культура географічних маргіналій суттєво збагачує загальну картину стану музичної культури Галичини означеного періоду.
Виокремлення й конкретизація визначних подій музичного життя Стані-славова другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у зв’язку з реаліями попереднього періоду сприятимуть адекватному сприйняттю музичної культури Прикарпаття в цілому.
Наявні краєзнавчі дослідження переважно не деталізують і залишають поза увагою цінні здобутки музичного життя окремих культурно-мистецьких центрів. Звідси втрачається відчуття самобутності цього явища. Деякі факти у зв’язку з радянською ідеологічною доктриною довгий час замовчувалися або штучно вилучалися з наукового обігу. Звідси актуальність звернення до історії музичного життя Станіславова як розвинутого адміністративно-територіаль-ного й культурного центру Галичини, вивчення й аналізу різних ланок його функціонування.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі музикознавства Інсти-туту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, відповідно до планів наукових робіт указаного навчального закладу, зокрема теми “Етнореґіональні проблеми музичної україністики в історії та сучасності (музикознавчий аспект)”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ СТАНІСЛАВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок