Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ АРИЛГІДРАЗОНІВ ПРИ РІДИННОФАЗНОМУ ОКИСНЕННІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ АРИЛГІДРАЗОНІВ ПРИ РІДИННОФАЗНОМУ ОКИСНЕННІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Назва:
КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ АРИЛГІДРАЗОНІВ ПРИ РІДИННОФАЗНОМУ ОКИСНЕННІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,15 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ
ім. Л.М. ЛИТВИНЕНКА
ХИЖАН ОЛЕНА ІСАЇВНА
УДК 542.943'78:547.556.9
КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ
АРИЛГІДРАЗОНІВ ПРИ РІДИННОФАЗНОМУ ОКИСНЕННІ
ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
02.00.04 - фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Донецьк - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, професор
Ніколаєвський Алім Микитович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри фізичної хімії.
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Никипанчук Михайло Васильович,
Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри загальної хімії;
кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
Чотій Костянтин Юрійович,
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
старший науковий співробітник.
Провідна установа: Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти і
науки України, м. Київ (кафедра фізичної хімії).
Захист відбудеться “_17_” жовтня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 70).
Автореферат розісланий “_3__” ___липня______ 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 11. 216.01 Т. Г. Шендрік


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Гальмування радикально-ланцюгових процесів окиснення органічних ре-човин (палив, технічних мастил, жирів, полімерів та ін.) добавками анти-окси-дантів є актуальною проблемою як у практичному, так і в науковому відно-шен-нях. Планування та синтез нових антиоксидантів до останнього часу прово-ди-лися, в основному, емпіричним шляхом. Чисто емпіричний підхід до цієї проб-леми є тимчасовим, малоефективним і змушеним, враховуючи відсутність пов-ноцінних даних про зв'язок будови інгібіторів окиснення з реакційною здат-ністю в радикальних реакціях. Більш ефективними є напівемпіричні і неемпі-ричні методи рішення задач вибору антиоксидантів, які засновані в першу чергу на до-сягненнях квантової хімії, а також на вивченні кореляційних залежностей антиоксидантної активності речовин від параметрів їх електронної будови. Тра-ди-цій-но пошук нових антиоксидантів у більшості випадків проводився шляхом модифікації структури найбільш поширених інгібіторів окиснення - фенолів та арома-тичних амінів. Проте, як показує практика, ці сполуки не завжди задо-вольняють вимогам, що висуваються до антиоксидантів, в силу економічних і екологічних причин. Тому пошук антиоксидантів включає дослідження в даній якості нових класів речовин, зокрема таких, що містять ароматичний амінний азот і фенольний гідроксил. До таких речовин відносяться сполуки арилгідразонового ряду. Інтерес до арилгідразонів як потенційно перспективних антиоксидантів обумовлений наявністю в молекулі аміногрупи, близької по властивостях до амі-ногрупи ароматичних амінів, але з більш лабільним зв'язком; практично необ-меженими синтетичними можливостями в цьому ряду речовин, що дозволяють варіювати їх склад; вираженою фізіологічною активністю; більш низькою ток-сичністю, ніж у амінів. Нечисленні літературні дані щодо антиоксидантної активності арилгідразонів є простою констатацією наявності таких властивостей і нічого не говорять про кінетику та механізм антиоксидантної дії, про зв'язок будови з реакційною здатністю в елементарних реакціях радикально-ланцю-го-вого процесу окиснення. Систематичне дослідження антиоксидантних власти-востей арилгідразонів корисно як із практичної точки зору, тому що веде до по-ширення асортименту речовин з антиоксидантними властивостями (можливо і лі-карських препаратів антиоксидантної дії), так і з теоретичної, оскільки сприяє поглибленню знань щодо зв'язку хімічної будови антиоксиданта з його реак-ційною здатністю в реакціях радикального окиснення і з механізмом анти-оксидантної дії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ АРИЛГІДРАЗОНІВ ПРИ РІДИННОФАЗНОМУ ОКИСНЕННІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок