Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,81 KB
Завантажень:
483
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Єремеєва Віра Модестівна
УДК 371:378
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ
Спеціальність 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ-2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Дубасенюк Олександра Антонівна, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, проректор з наукової роботи, м. Житомир.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Барбіна Єлизавета Сергіївна, Херсонський державний педагогічний університет, професор кафедри педагогіки і психології;
.
кандидат педагогічних наук, Клокар Наталія Іванівна Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (м.Біла Церква), ректор
Провідна установа: Миколаївський державний педагогічний університет, кафедра педагогічних технологій та педагогічної майстерності, Міністерство освіти і науки України, м. Миколаїв.
Захист відбудеться “13” листопада 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлінського, 9; 5-ий поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлінського, 9.
Автореферат розісланий “11” жовтня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Цибульська Г.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Духовний, економічний та науково-технічний розвиток української держави зумовлює підвищені вимоги до якісного потенціалу професійно компетентного сучасного фахівця, який має займатися генеруванням та впровадженням нових технологічних ідей. У сучасних соціокультурних умовах освіта набуває високого статусу, зростає роль вчителя, його ключової позиції в суспільстві, оскільки через діяльність педагога відбувається становлення громадянина як особистості та фахівця, зміцнюється інтелектуальний та духовний потенціал нації.
У Законах України “Про Освіту”, “Про вищу освіту”, Концепції педагогічної освіти, “Національній доктрині розвитку освіти”, Державній програмі “Вчитель” визначається необхідність розвитку освіти на основі прогресивних концепцій і підходів, запровадження інноваційних технологій у підготовку педагогічних працівників. Державними документами передбачено забезпечити технологічну модернізацію вищих педагогічних навчальних закладів шляхом проведення наукових досліджень з проблем педагогічної освіти, оновлення змісту, форм, методів професійної підготовки педагогічних працівників.
Різні аспекти проблеми професійної підготовки вчителя знайшли своє відображення в історії педагогічної думки (Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, А.В. Дістервег, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О.Сухомлинський та інші) та набувають особливої актуальності і розробляються у багатьох напрямах на сучасному етапі: створення професіограми сучасного учителя (О.В. Киричук, В.О. Сластьонін, О.І. Щербаков та інші); становлення професійної майстерності майбутнього вчителя (Є.С.Барбіна, І.А. Зязюн, Г.Ф. Гринченко, Л.І. Рувинський, М.М. Солдатенко та інші), розробка змісту, форм і методів формування педагогічних умінь і навичок (О.О. Абдуліна, C.У. Гончаренко О.А. Дубасенюк, О.П Кондратюк, Н.В. Кузьміна, Н.Г. Ничкало, Л.Ф. Спірін та інші); вивчення та вдосконалення окремих видів індивідуальної діяльності учителя (С.М. Бреус, А.В.Заремба, Б.С.Кобзар, Д.С. Мазоха та інші), науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі (А.М. Алексюк, Д.А.Бєлухін, М.Б.Євтух, В.І.Лозова та інші); підготовка студентів до різних видів професійної діяльності, у тому числі, до індивідуалізації навчання (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок