Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ У ХВО-РИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЇ ЦИКЛОФЕРОНУ ТА АНТРАЛЮ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ У ХВО-РИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЇ ЦИКЛОФЕРОНУ ТА АНТРАЛЮ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ У ХВО-РИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЇ ЦИКЛОФЕРОНУ ТА АНТРАЛЮ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,28 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГЕЛУНЕНКО Олександр Маркович
УДК 617-002.3:616.9-379-088.64+577.121
ОСОБЛИВОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ
У ХВО-РИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЇ ЦИКЛОФЕРОНУ ТА АНТРАЛЮ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
14.01.03 – хірургія
Автореферат
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України та відділі екологічної генетики і імунології Українського наукового центру медичної генетики МОЗ та НАН України
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор
ШОР Наум Анатолійович
Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедрою хірургії факультету післядипломної освіти
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор
Дуденко Володимир Григорович
Харківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри факультетської хірургії
доктор медичних наук, професор
Белов Сергій Григорович,
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри хірургії і проктології
Провідна установа:
Донецький державний медичний університет МОЗ України, кафедра загальної хірургії №1
Захист дисертації відбудеться 22 лютого 2001 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61058, м. Харків, пр. Леніна, 4; т. 43-07-26)
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Харківського державного медичного університету (61058, м. Харків, пр. Леніна, 4)
Автореферат розісланий 19 січня 2001 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент ______ О.П. Танько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
За останні роки відмічається зростання пи-то-мої ваги пацієнтів із захворювання-ми, причиною яких є гнійна інфекція, що набуває не лише ме-дичного, але й і со-ці-аль-ного значення. За даними різ-них авторів частота гнійно-запальних зах-ворю-вань (ГЗЗ) складає від 19... до 38% спостережень (Б.М. Да-ценко і В.С. Шев-ченко, 1996; М.П. Павловський та співавт., 1996).
Актуальність теми. Особливого значення в гнійній хірургії набуває проблема цукро--вого діабету (ЦД) (А.С. Єфімов, 1998; І.І. Су-ха-рев, 1995). За сучасними даними за кожні 10-15 років чис-ло хворих на діа-бет подвоюється (А.С. Єфімов, 1998; В.П. Федо-рен-ко, 1995). При цьому найбільш частими при-чинами інва-ліді-за-ції та смертності хворих на ЦД є гній-но-запальні ураження (ГЗУ) (Б.М. Даценко, 1980, 1989; А.С. Єфі-мов, 1998; І.І. Суха-рев, 1995; В.І. Іващенко, 1997; В.І. Лупальцев та співавт., 1996). Особливого значення тут набуває зростаюча кількість хворих даного профілю. Ак-туальність даної проблеми визначається, в першу чергу, тяж-кістю перебігу гнійної інфекції у хворих на цукровий діабет (А.С. Єфімов, 1998; І.І. Су-ха-рев, 1995). Вва-жа-ється, що в основі па-то--генезу ГЗУ лежать гнійна інфекція у поєднанні з мікро-ан-гіо-па-тіями, по-ру-шен-ня ме--таболізму та реологічних властивостей крові, причому загост--рен-ня па-то-логічного процесу в мікросу-дин-ному руслі пов’язують із деком--пен-са-цією ЦД (О.В. Кулішов, 1990; А.С. Єфімов та співавт., 1998; І.І. Су-ха-рев, 1997). За ос-тан-ній час все більшу увагу дослід-ників зай-ма-ють імунні ме-ханізми роз--витку пато-ло-гічних змін в стінках мікросудин при ЦД (О.І. Про-копчук і Н.О. Лі-ци-ко, 1997). Це пов'язують із фіксацією в су-дин-ній стінці цирку-лю-ю-чих імун-них комплексів і комп-лементу та активацією останнього (В.М. Фролов та співавт., 1990, ).
Постійної уваги заслуговують питання розробки ефективних па-то--ге-нетично обгрунтованих ме-то--дів лікування та медичної реа-бі-лі-тації хворих на хірургічну інфекцію (В.Г. Гаври-лен-ко та спів-авт., 2000), в тому числі ГЗУ на фоні уск-лад-нених форм ЦД, вари-коз--ної хвороби, атеросклеротичного уражен-ня судин кін-ці-вок та ін. В умовах порушеного імунітету один лише хірургічний підхід до лікування таких хворих є недостатнім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ У ХВО-РИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАЦІЇ ЦИКЛОФЕРОНУ ТА АНТРАЛЮ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок