Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,10 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Мограб Ольга Станіславівна
УДК 339.172: 336.764
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ
РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ-2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Данилишин Богдан Михайлович,
Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, заступник голови з наукової роботи
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Слюсаренко Оксана Олександрівна, Міністерство фінансів України, директор департаменту;
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Горська Олена Василівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, провідний науковий співробітник відділу проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил.
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, відділ ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, м. Львів.
Захист відбудеться “24” листопада 2003 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “23” жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Бандур С.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток підприємницької діяльності потребує створення відповідної інфраструктури, яка є однією з необхідних умов функціонування ринкової системи. Діяльність інфраструктурних елементів забезпечує мобільність матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, що створює найважливіші умови ефективної роботи ринкового механізму.
Провідне місце в ринковій інфраструктурі займають біржі, які є організуючою, утворюючою частиною ринкової системи. Тому перед економічною наукою постала необхідність поглиблення дослідження змісту діяльності товарних бірж як економічного явища, розробки сучасних методів оцінки, аналізу і прогнозування розвитку діяльності товарних бірж, а також визначення найбільш ефективних форм біржової діяльності та пошук оптимальних шляхів розвитку.
Сучасний стан діяльності товарних бірж України не дозволяє говорити про їх повноцінний розвиток. З одного боку, створено сотні бірж, які працюють у різних регіонах України, допомагають становленню ринкових відносин, створюють багатоканальну систему сфери товарного обігу, сприяють гласному котируванню цін та проведенню торговельних операцій. З іншого боку, існує надмірна комерціалізація, низька ефективність біржової діяльності, несприятлива загальноекономічна ситуація, що виражається у монополізмі виробників, нерозвиненості інфраструктури, відставанні законодавчо-нормативної бази від актуальних потреб сьогодення. Все це заважає повноцінному функціонуванню товарних бірж і потребує пошуку шляхів становлення ефективної біржової діяльності.
Аналіз стану наукової розробки даної проблеми у вітчизняній літературі доводить, що українськими вченими створено підгрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у вивчення проблеми, пов’язаної з розвитком підприємництва і підвищенням ефективності господарювання в ринкових умовах, внесли І.Герчикова, Б.Данилишин, М.Долішній, С.Дорогунцов, І.Лукінов, О.Хромов та ін. Значний внесок у розвиток біржової справи зробили такі вчені, як І.Бланк, А.Грязнова, Б.Губський, О.Дегтярьова, П.Єщенко, К.Іванов, А.Іващенко, Е.Роде, П.Саблук, О.Слюсаренко, Дж.Сорос, О.Сохацька, Ф.Шварц, О.Шпичак, О.Штілліх, А.Яковлев та ін. У наукових працях цих вчених досліджуються сутність біржових операцій, особливості функціонування ф’ючерсних ринків і механізми їх державного регулювання, концептуальні засади біржового ціноутворення, організація клірингу тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок