Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Назва:
СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,03 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Бринцев Олексій Васильович
УДК 347.122
СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ СПОРІВ
У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків-2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі підприємницького та міжнародного приватного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник—
кандидат юридичних наук, доцент СЕЛІВАНОВА Ірина Анатоліївна, доцент кафедри підприємницького та міжнародного приватного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Офіційні опоненти:—
доктор юридичних наук, професор КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.—
кандидат юридичних наук, професор ТЕРТИШНІКОВ Володимир Іванович, професор кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Провідна установа: Інститут держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, відділ цивільного і трудового права, м. Київ.
Захист відбудеться 23 жовтня 2001 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібіліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
Автореферат розісланий 22 вересня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження сутності правових спорів у сфері підприємництва і способів їх вирішення випливає із проголошення України правовою державою. Ефективне та своєчасне розв’язання правових спорів у сфері підприємництва є засобом не тільки усунення дезорганізуючих чинників та підтримання в рівновазі економічної системи держави, а й втілення найважливіших принципів правової держави: верховенства права у всіх сферах суспільного життя, безумовного додержання закону всіма суб’єктами права, пріоритету прав особи при взаємній відповідальності держави та всіх її громадян тощо.
Разом з тим сьогодні в Україні відсутні цілісні теоретико-прикладні дослідження правових спорів взагалі та у сфері підприємництва зокрема. Недостатня теоретична розробленість цієї проблематики негативно впливає на розвиток законодавчої бази в цій сфері, а отже, й на реалізацію економічних і суспільно-політичних реформ. В умовах побудови принципово нового економічного ладу майже всі прикладні результати минулих досліджень питання правових спорів у економічній сфері втратили свою практичну цінність, більшість теоретичних висновків потребують ґрунтовного переосмислення з огляду на нові реалії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є складовою частиною комплексної цільової програми “Удосконалення правового механізму державного впливу на ринкові відносини (публічно-правові та приватноправові аспекти)” №0186.0.070869.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є з’ясування сутності правових спорів у сфері підприємництва як об’єктивного матеріально-правового явища, виявлення проблем законодавчого регулювання способів вирішення таких правових спорів і практики застосування нормативних актів з цих питань, а також розроблення теоретичних положень, спрямованих на розвиток правових основ підприємництва і вдосконалення судової -практики, внесення конкретних пропозицій щодо розвитку відповідних сегментів чинного законодавства.
Відповідно до цього у дисертації головна увага зосереджується на вирішенні таких основних задач:
· з’ясувати сутність правового спору з точки зору різних галузей наукових знань;
· визначити поняття правового спору та дослідити його правову природу;
· встановити чинники та критерії виявлення матеріально-правових властивостей правових спорів;
· дослідити причини виникнення спорів у сфері підприємництва;
· дослідити кваліфікуючі ознаки спорів у сфері підприємництва, визначити поняття таких спорів;
· з’ясувати сутність і форми вирішення правових спорів у сфері підприємництва;
· дослідити універсальні способи вирішення спорів в сфері підприємництва;
· розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань регулювання правових спорів в сфері підприємництва та способів їх вирішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок