Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ / сторінка 3

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,88 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
2. Експериментально перевірити ефективність розробленої моделі корекції девіантної поведінки, дослідити особливості індивідуаль-них рис особистості девіантних старшокласників.
3. Визначити та охарактеризувати організаційно-педагогічні умови корекції девіантної поведінки старшокласників.
4. Розробити програму та методичні рекомендації з проблем педагогічної корекції девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи.
Методологічною основою дослідження є філософське положення про сутність особистості та її духовні цінності, діалектичні протиріччя її становлення, детермінованість поведінки внутрішніми і зовнішніми факторами в їх діалектичному взаємозв’язку, провідну роль активності особистості в корекції її девіантної поведінки .
Теоретичною основою дослідження є:
фундаментальні наукові положення і принципи: принцип системного підходу до розуміння особистості (Б.Ананьєв, Ю.Бабанський, І.Зязюн, Б.Ломов, К.Платонов, В.Татенко, Т.Титаренко та ін.); положення про особистість як активний суб’єкт діяльності (К.Абульханова-Славська, С.Рубінштейн); принципи детермінізму та розвитку, єдності свідомості та діяльності особистості (Б.Ананьєв, Л.Божович, Л.Виготський, С.Рубінштейн); положення про психологічний зміст та закономірності виховання (І.Бех, А.Бойко, А.Капська, В.Сухомлинський), положення про детермінуючу роль спілкування у розвитку особистості (М.Бахтін, В.Киричук, Н.Чепелєва та ін), положення про мораль як форму суспільної свідомості, визнання її соціальної та індивідуально-особистісної детермінації (О.Кононко, А.Титаренко, Ф. Щербак);
положення законодавчих та нормативних документів про освіту, зокрема Законів України ”Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Державної національної програми ”Освіта” (Україна ХХІ століття), Концепція національного виховання.
Основними методами дослідження є аналіз педагогічної, психологічної і юридичної літератури з теми дослідження, який надав можливість визначення теоретичних передумов розробки моделі корекції девіантної поведінки та реабілітаційного простору; проведення тестування, бесід, анкетування, інтерв'ю для діагностування пізнавальної, емоційно-вольової та поведінкової активності старшокласників; проведення констатуючого та формуючого експериментів для порівняння результатів з метою визначення відмінностей між рівнями сформованості особистісних сфер; статистична обробка результатів дослідження для узагальнення емпіричних даних.
Експериментальна база дослідження: педагогічний експеримент, що як провідний метод дослідження, проводився на базі загальноосвітніх шкіл № 2, 5, 11, 13, вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 1 м. Бердянська Запорізької області. У педагогічному експерименті брали участь 480 старшокласників, 24 вчителі та 6 психологів загальноосвітніх шкіл.
Дослідження проводилося в чотири етапи.
На першому етапі (2000-2001 рр.) здійснювався теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, визначалися вихідні позиції дослідження: мета, завдання, гіпотеза, проводився констатуючий експеримент.
На другому етапі (2001-2002 рр.) розроблялася програма формуючого експерименту, забезпечувалася дослідно-експериментальна робота в школах, удосконалювалася методика дослідження, уточнювалися педагогічні способи подолання девіантної поведінки старшо-класників.
На третьому етапі (2002-2004 рр.) проводився формуючий експеримент.
На четвертому етапі (2004-2005 рр.) дослідження було проаналізовано матеріали формуючого експерименту, систематизовано й узагальнено матеріали, зроблено висновки щодо реалізації завдань дослідження і підтвердження гіпотези.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: вперше обґрунтовано модель педагогічної корекції девіантної поведінки старшокласників на регіональному рівні та на рівні освітніх закладів; розроблено та експериментально апробовано програму педагогічної корекції девіантної поведінки у старшокласників загальноосвітніх шкіл; виявлено особливості та умови переростання педагогічної корекції девіантної поведінки старшокласників у самокорекцію, а саме: забезпечення організації та визначення змісту діяльності педагогічного колективу, спрямованої на корекцію девіантної поведінки старшокласників; здійснення особистісно-орієнтованого підходу як основи корекції поведінки старшокласників-девіантів; створення корекційного середовища, яке сприяє саморегуляції поведінки дитини як суб’єкта життєдіяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок