Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Загрузка...

ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ / сторінка 4

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,88 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що: уточнено поняття ”девіантна поведінка”; охарактеризовані особливості поведінки у різних типів старшокласників–девіантів; визначено та науково обґрунтовано сукупність організаційно-педагогічних умов ефективної корекції девіантної поведінки старшокласників; розроблена відповідна модель регіонального реабілітаційного простору та модель корекції девіантної поведінки старшокласників.
Практична значущість дослідження полягає у можливості застосування здобутих результатів у виховній роботі різних типів навчальних закладів, у практиці роботи соціальних інститутів виховання, у системі підготовки та підвищення кваліфікації соціальних педагогів та соціальних працівників, а також у навчальному процесі педагогічних та юридичних вищих навчальних закладів для поглибленого вивчення відповідних розділів педагогіки та юриспруденції.
Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних положень, застосуванням комплексу методів, адекватних об'єкту, предмету, меті і завданням дослідження, аналізом значної кількості наукових психолого-педагогічних і юридичних джерел; статистичними методами обробки експериментальних даних; поєднанням кількісного і якісного аналізу отриманих результатів, позитивними результатами впровадження нових технологій.
Апробація та впровадження результатів дослідження.
Результати дослідження апробовані в умовах практичної педагогічної роботи здобувача. Крім того, апробація та впровадження результатів дослідження здійснювалися на наукових семінарах кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету, кафедри педагогіки і психології Запорізького обласного інституту післядипломної освіти, практичних конференціях; на курсах підвищення кваліфікації заступників директорів шкіл з виховної роботи, організаторів позашкільної та позакласної роботи, вихователів, які підвищують свою кваліфікацію в Запорізькому обласному інституті післядипломної освіти; у виступах на Регіональній науково-практичній конференції ”Другий всеукраїнський з’їзд працівників освіти і питання підготовки вчителів сучасної школи” (Бердянськ, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти” (Запоріжжя, 2003), Регіональній науково-практичній конференції ”Соціально-педагогічні проблеми підготовки кадрів для сільської школи” (Бердянськ, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Навчання, виховання та розвиток” (Бердянськ, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Розвиток життєвої компетенції учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” (Запоріжжя, 2004).
Результати дослідження впроваджені у навчально-виховний процес Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № від 23.11.05р), загальноосвітніх шкіл № 2, 5, 11, 13 м. Бердянська (довідка № 160 від 08.11.2005 р., довідка № 158 від 09.11.2005 р., довідка № 147 від 04.11.2005 р., довідка № 112 від 21.11.2005 р.) вечірньої загальноосвітньої (змінної) школи № 1 (довідка № 173 від 17.10.05).
Публікації. Основні положення дослідження знайшли відображення у 14 одноосібних друкованих працях, 9 з яких опубліковано у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (306 найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 290 сторінок, з них 172 основного тексту. Робота містить 18 таблиць, 11 малюнків, схеми на 11 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь розробленості проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи та етапи дослідження; сформульовано гіпотезу, теоретикометодологічну основу; наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, визначено її достовірність, наведені дані про апробацію і впровадження отриманих результатів.
У першому розділі ”Девіантна поведінка як психолого-педагогічна проблема” охарактеризовано сучасний стан проблеми, розкрито сутність поняття ”поведінка”, ”девіантна поведінка”, ”норма”, здійснено типологію девіантної поведінки, викладено основні погляди на природу девіантної поведінки та її педагогічну корекцію, охарактеризовано вікові особливості старшокласників та їх вплив на становлення девіантної поведінки, взаємин з оточенням.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок