Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ-ЛІНГВІСТІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ-ЛІНГВІСТІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Назва:
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ-ЛІНГВІСТІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,50 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реалізація педагогічної діяльності вимагає розвитку ключових компе
тентностей - інтелектуальної, емоційної, комунікативної, соціальної, пе
дагогічної, що стимулює професійний саморозвиток, самовдосконалення, р
еалізацію творчого потенціалу


ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ОСТАФІЙЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
УДК 159.9.072: 371.134
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ-ЛІНГВІСТІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Академії управління МВС України.
Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент
Бажанюк Валентина Станіславівна,
Київський національний університет внутрішніх справ,
доцент кафедри психологічних дисциплін;
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Рибалка Валентин Васильович,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, старший науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці;
кандидат психологічних наук, доцент
Міщиха Лариса Петрівна,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри соціальної психології.
Захист відбудеться “ 5 ” грудня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т.Г.Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т.Г.Шевченка, 79.
Автореферат розісланий “ _5_ ” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.Д. Белей
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасна епоха характеризується глобальною перебудовою суспільства. В освіті — це перехід до нових, оптимальних психолого-педагогічних систем — креативних технологій навчання. Адже життя потребує педагогів нового типу: компетентних, думаючих, ініціативних, самокритичних, креативних.
Сьогодні перед вчителем постає завдання переорієнтувати навчальний процес на формування у його суб’єктів здатності самостійно здобувати знання з різних джерел інформації та застосовувати їх у практичному житті, що потребує прояву креативності у педагогічній діяльності.
Проблема креативності досліджувалася багатьма зарубіжними та вітчизнянимим вченими, зокрема, такими як: Д. Богоявленська, Н. Вишнякова, Дж. Гілфорд, В. Клименко, А. Лук, С. Мєднік, Л. Міщиха, В. Моляко, М. Ніколаєнко, Я. Пономарьов, В. Рибалка, В. Роменець, С. Рубінштейн, К. Тейлор, Е. Торренс, М. Уоллах, Д. Халперн, М. Ярошевський та ін. Серед праць із психології творчості можна знайти розробки різноманітних її аспектів. Це, зокрема, спроби пояснити сутність творчості та творчого процесу (В. Моляко, М. Ніколаєнко, Я. Пономарьов, В. Роменець та ін.), визначити специфіку творчості в тій чи іншій галузі знань (Т. Кудрявцев, М. Ярошевський та ін.), пошук шляхів оптимізації та активізації творчого мислення (Г. Альтшуллер, Г. Буш, В. Моляко, І. Семенов та ін).
На творчий характер педагогічної праці звертали увагу В. Бажанюк, В. Загв’язінський, І. Зязюн, В. Кан-Калік, Н. Кичук, Г. Костюк, А. Кочетов, І. Кукуленко-Лук’янець, Н. Кузьміна, М. Львова, В. Моляко, Н. Нікандров, М. Поташник, В. Рибалка, С. Сисоєва, Р. Шакуров та ін., які досліджували широкий спектр проблем щодо змісту педагогічної креативності, умов її розвитку.
За умов світових і європейських інтеграційних процесів володіння іноземними мовами набуває особливого суспільного значення. Успішне розв’язання складних завдань навчання іноземній мові вирішальною мірою залежить від професійної майстерності, ерудиції та креативності викладачів-лінгвістів, які можливо розвивати, зокрема, засобами психологічного тренінгу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ-ЛІНГВІСТІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок