Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТЕННИХ ХРОМОСОМ СЛИННИХ ЗАЛОЗ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. ЗА ВПЛИВУ ІНБРИДИНГУ, ГІБРИДИЗАЦІЇ І АНАЛОГІВ ЕКДИЗОНУ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТЕННИХ ХРОМОСОМ СЛИННИХ ЗАЛОЗ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. ЗА ВПЛИВУ ІНБРИДИНГУ, ГІБРИДИЗАЦІЇ І АНАЛОГІВ ЕКДИЗОНУ

Назва:
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТЕННИХ ХРОМОСОМ СЛИННИХ ЗАЛОЗ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. ЗА ВПЛИВУ ІНБРИДИНГУ, ГІБРИДИЗАЦІЇ І АНАЛОГІВ ЕКДИЗОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,91 KB
Завантажень:
389
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА
ТА СОРТОВИВЧЕННЯ УААН
ГОРЕНСЬКА Ольга Володимирівна
УДК 576.316.352:575.222.78:575.16
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТЕННИХ ХРОМОСОМ СЛИННИХ ЗАЛОЗ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. ЗА ВПЛИВУ ІНБРИДИНГУ, ГІБРИДИЗАЦІЇ І АНАЛОГІВ ЕКДИЗОНУ
03.00.15 генетика
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Одеса - 2005
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Харкiвському нацiональному унiверситетi iм. В. Н. Каразiна Мiнiстерства освiти i науки України
Науковий керiвник: | доктор бiологiчних наук, професор, заслужений дiяч науки i техники України,
Шахбазов Валерiй Гайович,
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, професор кафедри генетики та цитології
Офiцiйнi опоненти: |
доктор бiологiчних наук, професор,
Тоцький Владлен Миколайович,
Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечнiкова,
завiдувач кафедри генетики та молекулярної бiологiї
кандидат бiологiчних наук,
Суханов Святослав Всеволодович,
Iнститут шовкiвництва УААН,
завiдувач лабораторiї генетики
Провiдна установа: | Iнститут бiологiї клiтини НАН України, м. Львiв
Захист вiдбудеться “ 20 ” травня 2005 року о 10 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.363.01 у Селекцiйно-генетичному iнститутi – Нацiональному ценрi насiннєзнавства та сортовивчення УААН (65036, м. Одеса, Овiдiопольська дорога, 3).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Селекцiйно-генетичного iнституту – Нацiонального ценру насiннєзнавства та сортовивчення УААН (65036, м. Одеса, Овiдiопольська дорога, 3).
Автореферат розісланий 14 квітня 2005 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Д 41.363.01 Сiчкар В. I.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гетерозис привертає до себе увагу дослідників як потужний резерв підвищення продуктивності й поліпшення інших господарсько корисних ознак рослин і тварин. Однак, незважаючи на тривалий період вивчення цього явища, багато питань залишаються недостатньо з'ясованими, що перешкоджає більш планомірному й спрямованому використанню гетерозису в практичній селекції (Струнников, 1994, Спрег, 1987, Шахбазов, 1992). У дослідженні явища гетерозису, поряд с популяційно-генетичним (Тоцкий та ін., 2002), особливий інтерес представляє онтогенетичний аспект. З одного боку, ефект гетерозису впливає на динаміку онтогенезу, а з іншого боку, перевага гібридного геному реалізується під час індивідуального розвитку за певних умов середовища.
Проведене дослідження на модельному об'єкті – Drosophіla melanogaster,
присвячене вивченню генетичних основ функціювання гігантських хромосом слинних залоз у інбредних линій і гібридів дрозофіли, зокрема, пуфової активності і ступеня політенізації гігантських хромосом, а також біоелектричних властивостей клітинних ядер, дає новий науковий матеріал для теоретичного осмислення цих явищ.
Мало зясованними залишаються механізми регуляції генної активності в онтогенезі комах і роль у цих процесах гормонів розвитку.
В онтогенезі комах важливу роль відіграє стероїдний гормон 20-ОН-екдизон, що регулює функцію геному за індивідуального розвитку (Буров, 1983, Жимулев, 1994). У зв'язку з цим зясовували роль генотипу дрозофіли за дії цього гормону на активність локусів політенних хромосом іn vіvo і іn vіtro.
Дані про вплив інбридингу і гібридизації на пуфову активність політенних хромосом дрозофіли неповні й суперечливі (Шаламов, 1996, Страшнюк и др., 1991, Frutos at all, 1984), у зв'язку з чим необхідні додаткові дослідження в цьому напрямі. Механізми політенізації дотепер не з'ясовані. Передбачається, що цей процес регулюється прямими генетичними механізмами. У той же час роль гормонів розвитку в процесах ендоредуплікації вивчена недостатньо (Жимулев, 1994, Бродский, Урываева, 1981). Тому особливе значення має вивчення впливу аналогів гормону линьки екдизону на ступінь політенізації і пуфінг гігантських хромосом у ліній і гібридів Drosophіla melanogaster Meig.
Вивчення генетико-біофізичних і генетико-біохімічних механізмів дії стероїдних гормонів - один із перспективних напрямів у генетиці, оскільки провідним у механізмі дії цих гормонів є їх вплив на експресію генів, а відтак - на біохімічні і біофізичні процеси.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТЕННИХ ХРОМОСОМ СЛИННИХ ЗАЛОЗ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. ЗА ВПЛИВУ ІНБРИДИНГУ, ГІБРИДИЗАЦІЇ І АНАЛОГІВ ЕКДИЗОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок