Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МорфологІчНА оцІнка ЕфективностІ замІЩУВАльноЇ сурфактантноЇ терапІЇ пневмонІЇ на фонІ хронІчНоЇ алкогольноЇ ІнтоксикацІЇ в ЕкспериментІ

МорфологІчНА оцІнка ЕфективностІ замІЩУВАльноЇ сурфактантноЇ терапІЇ пневмонІЇ на фонІ хронІчНоЇ алкогольноЇ ІнтоксикацІЇ в ЕкспериментІ

Назва:
МорфологІчНА оцІнка ЕфективностІ замІЩУВАльноЇ сурфактантноЇ терапІЇ пневмонІЇ на фонІ хронІчНоЇ алкогольноЇ ІнтоксикацІЇ в ЕкспериментІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,01 KB
Завантажень:
117
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХоРоНИ ЗДОРОВ’я УКРАЇНИ
КримсЬкий ДЕРЖАВНИЙ медиЧний унІверситет
ім.С.І.ГеоргІЄвсЬкого
ШаланІн ВалерІй ВІкторович
УДК 616.24-002:612.212.014.1.014.462.8:616-08:615.03:547.262
МорфологІчНА оцІнка ЕфективностІ
замІЩУВАльноЇ сурфактантноЇ
терапІЇ пневмонІЇ на фонІ хронІчНоЇ
алкогольноЇ ІнтоксикацІЇ в ЕкспериментІ
14.03.02 – патологічна анатомія
Автореферат
дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Сімферополь – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконано у Кримському державному медичному університеті iм. С.I. Георгієвського, МОЗ України (м. Сімферополь).
Науковий керівник - доктор медичних наук, професор Загорулько Олександр Кiмович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Галахін Костянтин Олександрович, Український НДІ онкології й радіології (м. Київ), завідувач відділу патологічної анатомії;
доктор медичних наук, професор Туманський Валерій Олексійович, Запорізький медичний державний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії.
Провідна установа: Харківський державний медичний університет МОЗ України.
Захист дисертації відбудеться “27” серпня 2002р. о _12__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім. С.I. Георгiєвського (95006 м. Сімферополь, бульвар Леніна, б. 5/7).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.I. Георгієвського (95006 м. Сімферополь, бульвар Леніна, б. 5/7).
Автореферат розіслано “26” _липня_ 2002р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради М.Ю. Новіков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Тривалий час алкоголізм сприймався виключно як проблема соціального характеру. Однак в останні роки з’ясувалося, що алкогольна інтоксикація та пов’язані з нею захворювання є однією з важливіших причин смертності населення в економічно розвинутих країнах (В.С. Моїсєєв, 1990; Д.П. Білібін, В.Є. Дворников, 1991). Є дані про те, що пов’язані з тривалим вживанням алкоголю захворювання посідають третє місце серед причин смертності. У 80-х роках 20-го століття було сформульовано поняття про “алкогольну хворобу”, яка має кілька клінічних форм: печінкова, ниркова, мозкова, легенева, серцева, панкреатична та інші (О.С. Мухін зі співавт., 1995; В.В. Сєров, В.С. Моїсєєв, 1990). Легенева форма алкогольної хвороби характеризується переважанням нагноювальних процесів, які важко піддаються традиційній терапії.
Дослідженнями різних авторів (О.К. Загорулько, О.О. Біркун, Е.Е. Фісик, Л.Г. Сафронова, 1990; М.Б. Туровець зі співавт., 1998; О.О. Паригін, М.О. Курбанов, В.Ю. Хватова, 1998; Г.А. Бусарова зі співавт., 1994, В.І. Бузуртанов, 1994) встановлено, що в патогенезі легеневих захворювань, що виникають на фоні алкоголізму, велике значення мають порушення системи сурфактанту легень (ССЛ), що дозволяє розглядати, зокрема, пневмонію (ПН) на фоні хронічної алкогольної інтоксикації (ХАІ) як сурфактантозалежне захворювання.
У зв’язку з вище зазначеним вважається доцільним проведення досліджень, спрямованих на вивчення морфологічної картини легеневої тканини при використанні для лікування гострих пневмоній, які розвиваються на фоні хронічної алкогольної інтоксикації, крім базисного антибактеріального лікування, заміщувальної сурфактантної терапії (ЗСТ).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського в рамках науково-дослідної теми кафедри патологічної анатомії №01.96.V014107 “Розробка та впровадження в практику охорони здоров’я України вітчизняних препаратів сурфактанту для профілактики й лікування бронхолегеневих захворювань у дітей і дорослих”.
Мета дослідження. Здійснити морфологічну оцінку ефективності ЗСТ алкогольної ПН в експерименті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МорфологІчНА оцІнка ЕфективностІ замІЩУВАльноЇ сурфактантноЇ терапІЇ пневмонІЇ на фонІ хронІчНоЇ алкогольноЇ ІнтоксикацІЇ в ЕкспериментІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок