Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ / сторінка 38

Назва:
ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
71,71 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
- Pp. 47 - 77.
Анотації
Ковальчук М.С. Золото в осадових комплексах України. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.21. - літологія. - Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2003.
Оцінено перспективи золотоносності осадових комплексів України та висвітлено типоморфні ознаки самородного золота, що міститься в них. З’ясовано часовий, просторовий, літофаціальний і фаціальний розподіл, літологічні особливості золотовмісних комплексів, особливості міграції і концентрації золота в процесах гіпергенезу та седиментогенезу; визначено найбільш перспективні формаційні комплекси; виділено генетичні типи золотоносності; розроблено пошукові критерії; досліджено історичні передумови пошуку родовищ золота в осадових комплексах України та показано, що племена, народи, які населяли цю територію знали, видобували і обробляли золото. Виділено синседиментаційний і аседиментаційний типи золотого рудогенезу в осадових комплексах та обґрунтовано провідну роль літологічного фактору, органічної речовини, положення та стабільності дзеркала ґрунтових вод в процесах рудогенезу. Висвітлено особливості гранулометрії, морфології, мікроморфології поверхні, хімічного складу самородного золота з різновікових і різногенетичних осадових утворень України. Виявлено нові та незвичайні за цими показниками виділення золота, розглянуто ймовірні умови їх утворення. Вперше напрацьовано гранулометричну і морфогенетичну класифікацію золота з осадових утворень України. Досліджено процес трансформації морфології та хімічного складу золота в процесах седиментогенезу та з’ясовано чинники що спричинили перетворення золота. Показано фундаментальне та практичне значення цих досліджень для вирішення вузлових проблем геології розсипів. Виявлено та досліджено особливий підклас алювіальних розсипів золота, що сформувався в умовах порушеного процесу розділення кластогенного матеріалу по гідравлічній крупності та з’ясовано фактори, що спричинили цей процес, мобільність золота, форму та умови локалізації його концентрацій.
Ключові слова: золото, осадові комплекси України, літогенетичні процеси, морфологія, пробність і гранулометрія золота, морфогенетична класифікація, трансформація золота.
Ковальчук М.С. Золото в осадочных комплексах Украины. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора геологических наук по специальности 04.00.21. - литология.- Институт геологических наук НАН Украины, Киев, 2003.
Оценены перспективы золотоносности осадочных толщ Украины и установлено типоморные признаки самородного золота, которое содержится в них. Установлено временное, пространственное, литофациальное и фациальное распределение, литологические особенности золотоносных комплексов, особенности миграции и концентрации золота в процессах гипергенеза и седиментогенеза; выявлено наиболее перспективные формационные комплексы; установлены генетические типы золотоносности; разработаны поисковые критерии; исследовано исторические предпосылки поиска месторождений золота в осадочных комплексах Украины и показано, что племена, народы, которые населяли эту территорию знали, добывали и обрабатывали золото.Установлено синседиментационный и аседиментационный типы золотого рудогенеза в осадочных комплексах и обосновано ведущую роль литологического фактора, органического вещества, положения и стабильности уровня зеркала грунтовых вод в процессах рудогенеза. Выявлено особенности гранулометрии, морфологии, микроморфологии поверхности, химического состава самородного золота с разновозрастных и разногенетических осадочных образований разнообразных геоструктур Украины. Установлено новые и необыкновенные за этими показателями выделения золота, рассмотрены вероятные условия их образования. Впервые разработана гранулометрическая и морфогенетическая классификация золота из осадочных толщ Украины. Исследован процесс трансформации морфологи и химического состава золота в процессах седиментогенеза и роль разнообразных факторов, которые определяют эти процессы.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Реферат на тему: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок